De Buitenbioscoop 2017 met de film Sing op zaterdagavond 2 september!

Film Sing tijdens Buitenbioscoop 2017 in park Aan de Bron

Op zaterdagavond 2 september organiseren de wijkraden Biest en Groenewoud wederom de Buitenbioscoop. De filmavond start rond 20.00. Vanaf 19.00 kunnen bezoekers al een zitplekje uitkiezen. Dit jaar wordt de film Sing vertoond. Een film voor jong en oud! De filmavond zal plaatsvinden in het park Aan de Bron gelegen op de hoek van de Maaslandlaan en de Graafschap Hornelaan. Bij slecht weer wordt de film in de nabijgelegen sporthal Aan de Bron vertoond. Iedereen is welkom om samen met elkaar te genieten van deze gezellige filmavond.

Dit gezellige evenement is als wijkactiviteit opgenomen in de leefbaarheidagenda 2017 met als doel de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken te verbeteren.

Vanaf 19.00 uur kunt u een plekje zoeken voor de film. Neem hiervoor uw eigen dekentje of stoeltje mee, zodat u heerlijk comfortabel naar de film kunt kijken. Om het nog extra gezellig te maken en een echt bioscoopgevoel te krijgen, is er gratis popcorn en ranja voor de kinderen.

De gehele avond wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren en zal ook bij slecht weer doorgang vinden. Bij slecht weer wordt de film namelijk vertoond in de nabijgelegen sporthal Park Aan de Bron. U hoeft in dat geval geen eigen stoeltjes of dekentjes mee te nemen. Via www.groenewoudweert.nl en facebook.com/repaircafeweert houden we u hiervan op de hoogte.

Sla de poster op op je computer en druk hem af:

Straat verlichting op zonne-energie in Kloosterstraat

De straatlantaarns op zonne-energie die geplaatst zijn bij de nieuwe woningen in de Kloosterstraat zijn volgens de technicus die ze geplaatst heeft de beste en het nieuwste op de markt verkrijgbaar.

 

Nieuwe subsidieregeling voor burgerinitiatieven

Subsidie voor vernieuwende ideeën van burgers.

titel

Burgerinitiatieven Samen een goed idee?

Hebt u als inwoner een goed initiatief om samen met anderen de leefbaarheid en sfeer in uw wijk, buurt of dorp te verbeteren? Is dit een nieuw idee dat nog nergens in Weert is uitgevoerd? Misschien kunt u ook subsidie krijgen. Het maakt niet uit of uw idee bijvoorbeeld gaat over de openbare ruimte of het verbeteren van de onderlinge sfeer. We denken graag met u mee.

Lees verder op de website van de gemeente Weert over de spelregels.

opa en oma dagen bij kinderopvang Humanitas

Beste opa’s en oma’s,

De opa en oma dagen komen er weer aan. Dit jaar hebben we gekozen voor een buiten activiteit met als thema exploreren en ontdekken U bent van harte welkom op:

Maandag 29 mei van 9.30 uur tot 10.15uur. OF

Maandag 29 mei van 10.15 uur tot 11.00 uur. 

om samen met uw kleinkind op ontdekkingstocht te gaan in het park nabij het kinderdagverblijf.

Met vriendelijke groet,

Kinderdagverblijf Waterwereld en peuteropvang Dolfijn

Maaslandlaan 1a 6004 GC Weert 0495-547927

Mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’

 

Weert, 20 mei 2017

Mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’

Op vrijdag 2 juni organiseert Wijkraad Leuken samen met de wijkraden Groenewoud en de Biest het mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’. Dit symposium is de start van een nieuw burgerparticipatieproject, gericht op het tegengaan van eenzaamheid in de wijk. Het project is opgezet vanuit financiële bijdragen van de gemeente Weert en het VSB-fonds.

Veel mensen zullen direct denken “O nee, niet alweer een project over eenzaamheidsbestrijding!” Maar de inzet van dit project is niet gericht op de bestrijding van eenzaamheid zelf, maar zoals het thema van het symposium al aangeeft ‘De verbinding in de wijk’. Het doel van het mini-symposium is om samen met de deelnemers de bestaande activiteiten en interventies in kaart brengen zodat we zicht krijgen op de blinde vlekken in de verbindingen tussen bestaande activiteiten en de doelgroep.

Tijdens deze interactieve middag vragen wij ieder om vanuit zijn eigen kracht mee te denken op welke wijze hij hier een rol in kan vervullen. De focus ligt hierbij op het versterken van verbindingen en het verhogen van de effectiviteit van bestaande activiteiten. Voor het mini symposium zijn zo’n 70 vrijwilligers en professionals uitgenodigd. Iedereen die vanuit vrijwilligerswerk, maatschappelijk inzet of professie op een of andere manier te maken heeft met eenzaamheid is van harte welkom.

Het mini-symposium vindt plaats op vrijdag 2 juni, van 15:30 uur tot 18:00 bij het IKC Leuken (voorheen Basisschool Leuken) aan de Middelstestraat 77 in Weert.

Aanmeldingen en nadere informatie via mail bas@wijkraad-leuken.nl