Verkeer in de wijk

Het verkeersgedrag in de wijk moet beter worden. De gemeente, ROVL, wijkraden Biest en Groenewoud, de politie en de school hebben samengewerkt en door de wijk gelopen en de problemen op de locaties besproken.  In het volgende videootje kun je zien dat eraan gewerkt wordt en dat iedereen positief een oplossing wil.

Biest 43, weert