Contact met gemeente Weert

U bent waarschijnlijk gewend om de Servicelijn van de gemeente te bellen als u iets wilt melden over de openbare ruimte. Dit nummer bestaat niet meer. Alle vragen en meldingen lopen via het algemene telefoonnummer van de Gemeente (0495) 575 000. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het Klant Contact Centrum (KCC)-telefonie.

Binnen het KCC wordt de melding aangenomen, opgenomen in een meldingensysteem (KIM) en vervolgens doorgezet naar de afdeling Openbaar gebied, die de melding afhandelt.

Klant Contact Centrum
De Gemeente wil haar dienstverlening naar burgers verbeteren. Een van de veranderingen is het terugbrengen van het aantal doorkiesnummers. Er is nu één duidelijk aanspreekpunt voor burgers: het Klant Contact Centrum. Hier kunnen klanten/burgers met alle vragen terecht, ongeacht hoe ze contact zoeken met de gemeente (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk aan een balie). In het Klant Contact Centrum zijn medewerkers actief die veel vragen van klanten snel en juist kunnen beantwoorden. Bij complexere vragen weten zij de weg te vinden naar de juiste collega of instelling.
Behalve bellen kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht op het Digitaal Loket van de gemeente Weert: http://weert.nl/digitaalloket

Biest 43, weert