Proefprojecten Sociale Wijkteams

Sociale wijkteams

weert logo

leudallogo

 

 

 

19 juni 2014

Samenwerking in de wijk van start

Proefprojecten Sociale wijkteams

De samenwerking tussen gemeenten Nederweert, Leudal en Weert en de zorgaanbieders in Midden-Limburg West krijgt meer vorm. Vandaag is in Horn een intentieverklaring ondertekend. Het komend half jaar vinden in de drie gemeenten proefprojecten plaats met sociale wijkteams.

De proefprojecten vinden plaats in Ospel, Leudal West en in Weert-Centrum/Biest. Het doel van de proefprojecten is om ervaring op te doen met samenwerking in de wijk. Ieder proefproject ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en legt eigen accenten passend bij de sociale omgeving. Op basis van de evaluatie van de proefprojecten nemen de drie gemeenten besluiten over hoe verder te gaan met sociale wijkteams/gebiedsteams.

Proefproject Ospel
De dorpsraad in Ospel geeft samen met gemeente Nederweert en aanbieders van zorg en welzijn vorm aan het Integraal Sociaal Wijkteam Ospel. Daarbij staat de behoefte van de inwoners van Ospel voorop. Wat is nodig in Ospel om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? Welke voorzieningen zijn nodig en wat kunnen burgers dan voor elkaar betekenen? Op zoek naar een eigentijdse invulling van burenhulp. In Ospel heeft al een enquête plaatsgevonden onder de inwoners. Voor de uitvoerende fase van het proefprojectproject ligt het initiatief nu bij de dorpsraad en ketenpartners.

Proefproject Leudal West
In Leudal West zal het sociaal gebiedsteam de eerste toegangspoort vormen voor alle sociale vraagstukken. Het accent komt te liggen op hoe de gemeenschap zelf kan bijdragen aan de invulling van sociale vraagstukken. Via initiatieven van onderop wordt ook geoefend met de verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden of begeleiding door maatschappelijke partners zoals het opbouwwerk en maatschappelijk werk.

Proefproject Weert-Centrum/Biest
In Weert gaat het initiatief ‘Het wordt druk in de wijk’ van start in de wijken Weert-Centrum/Biest. De nadruk in dit proefproject ligt in het verbinden van (medische) zorg en welzijn. Ander aandachtspunt is het tijdig op- maar ook weer afschalen van zorg. Het gaat dan onder andere om het afstemmen van de gemeentelijke taken met de taken van de zorgverzekeraar. De initiatiefnemers van dit proefproject zijn zorg- en welzijnsaanbieders uit Midden-Limburg. De gemeente Weert sluit bij dit initiatief aan. Er is een projectgroep geformeerd, die nu aan de slag gaat.

Intentieovereenkomst
Vanochtend hebben de drie gemeenten samen met zorg- en welzijnsorganisaties de intentieovereenkomst ‘gebiedsgericht werken Midden-Limburg West’ getekend. Hiermee verbinden de partijen zich aan de proefprojecten. Elke organisatie zal op eigen kosten meewerken aan het ontwikkelen van de nieuwe manier van werken. De overeenkomstpartners zijn: Meditta Zorg BV, Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Stichting Proteion, Stichting Land van Horne, Stichting MET GGZ, Stichting Vincent van Gogh, Stichting Sint Jans Gasthuis, Stichting Punt Welzijn, Synthese, Stichting Vorkmeer, Stichting MEE Noord- en Midden-Limburg, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Zorgverzekeraar CZ, gemeente Nederweert, gemeente Leudal en gemeente Weert.
2014.104 MS