Ontwerp Park We-jerhof van de werkgroep op de Biest

Op de locatie aan de Graafschap Hornelaan is men nu bezig met het ontmantelen en verplaatsen van de containers die het WOZOCO hebben gevormd.

De werkgroep staat al te popelen om aan het werk te gaan, misschien kan men dit voorjaar al gaan aanplanten. Wilt u meedoen met de werkgroep? Meld u aan bij de wijkraad: wijkraaddebiest@outlook.com . Iedereen is welkom! Hoe meer mensen meehelpen, des te sneller hebben we met z’n allen een echt mooi park.

Op het ontwerp is aan de onderkant de ingang aan de Graafschap Hornelaan en in het bovengedeelte ziet men de huizen van de Doolhofstraat en helemaal boven, de Scheepsbouwkade.

Als alles goed gaat, wordt niet alleen dát terrein opnieuw gevormd, maar hopelijk is men zo verstandig om ook de omliggende gronden een goede opknapbeurt te geven, die toch echt al heeel lang nodig is. Dan kunnen de omwonenden eindelijk eens normaal in een fijne buurt wonen. Hieronder kunt u een ontwerp bekijken van het toekomstige park We-jerhof.

klik op ontwerp

E-mail van wijkraad de Biest aan de wijkbewoners.

 

commissievergadering m.b.t. erfgoed op de Biest

Aan: Wijkraad de Biest
Beste wijkbewoners,Op maandag 19 januari is er op het gemeentehuis een vergadering van de

Raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW)

De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) behandelt in grote lijnen de taakvelden van de voormalige commissies Algemene Zaken en Welzijn.
Het betreffen de volgende taakvelden:
Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen);
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.

Omdat er op die dag een onderwerp aan de orde komt, dat onze wijk aangaat, wil de wijkraad u nog eens op deze vergadering wijzen. Aan de orde komt o.a.: het vaststellen van de notitie Analyse en Visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving, en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

Dit betreft  in onze wijk vooral de ruimtelijke lijn Markt-Biest (Weert Van Hornestad), m.n.de Nijenborgh (kasteelensemble) en de Aldenborgh (voormalig klooster Franciscanen).
Zie hier de links naar de bestanden:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20Notitie%20Analyse%20en%20visie%20op%20erfgoedaspecten%20in%20de%20leefomgeving.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20RAD-001057.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20BW141216-25.pdf

Met vriendelijke groet,

Namens wijkraad de Biest,
Paul Vanderfeesten