Dinsdag 21 juni bijeenkomst GROEN ONDERHOUD!

Beste wijkbewoners denkt u aan de bijeenkomst groen onderhoud van de gemeente op 21 juni om 19.30 bij zaal de Hook, Biest 112 ? Hieronder nog eens het artikel uit het wijkblad van april:

‘Hogere kwaliteit met minder geld’

Onder dit motto wordt er op dinsdag 21 juni bij zaal De Hook, Biest 112, vanaf 19.30, door de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarin wordt uitgelegd hoe men van plan is het onderhoud van het groen in de komende jaren te gaan doen.

De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Ook de afdeling Openbare Gebied dient hieraan zijn steentje bij te dragen om structureel bezuinigingen te realiseren.GetAttachment

Het budget wordt in 2016 gekort met €100.000,- In 2017 wordt nogmaals €100.000,- gekort op het budget. Tot slot wordt in 2018 nogmaals €100.000,- gekort. De hoogte van het gekorte bedrag bedraagt daarmee €300.000,- structureel per jaar. Het realiseren van de gestelde bezuiniging wordt hoofdzakelijk verwezenlijkt door beheertypen om te vormen naar een beheertype met lagere beheerkosten.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten van de voorgestelde omvormingen en daarmee “groen licht” en opdracht gegeven voor de uitvoering van de bezuiniging.

U als bewoners van de gemeente Weert bent een belangrijke pijler voor het slagen van de beoogde wijzigingen in het openbaar groen. Wij zoeken draagvlak voor de omvormingen die gecreëerd worden.

Wij nodigen de bewoners daarom uit om via de wijk- en dorpsraden en via apart georganiseerde bijeenkomsten zich te laten informeren over de omvormingen die de gemeente wenst door te voeren in het openbaar groen.

Input vanuit de bewoners is van belang voor het slagen van het plan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is het daarom belangrijk om u stem te laten horen over het plan. Na afloop van de bijeenkomsten wordt de geleverde input van bewoners beoordeeld en wordt er een definitief plan opgesteld.

foto: Ines van Megen