opa en oma dagen bij kinderopvang Humanitas

Beste opa’s en oma’s,

De opa en oma dagen komen er weer aan. Dit jaar hebben we gekozen voor een buiten activiteit met als thema exploreren en ontdekken U bent van harte welkom op:

Maandag 29 mei van 9.30 uur tot 10.15uur. OF

Maandag 29 mei van 10.15 uur tot 11.00 uur. 

om samen met uw kleinkind op ontdekkingstocht te gaan in het park nabij het kinderdagverblijf.

Met vriendelijke groet,

Kinderdagverblijf Waterwereld en peuteropvang Dolfijn

Maaslandlaan 1a 6004 GC Weert 0495-547927

Mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’

 

Weert, 20 mei 2017

Mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’

Op vrijdag 2 juni organiseert Wijkraad Leuken samen met de wijkraden Groenewoud en de Biest het mini-symposium ‘Verbinding in de wijk’. Dit symposium is de start van een nieuw burgerparticipatieproject, gericht op het tegengaan van eenzaamheid in de wijk. Het project is opgezet vanuit financiële bijdragen van de gemeente Weert en het VSB-fonds.

Veel mensen zullen direct denken “O nee, niet alweer een project over eenzaamheidsbestrijding!” Maar de inzet van dit project is niet gericht op de bestrijding van eenzaamheid zelf, maar zoals het thema van het symposium al aangeeft ‘De verbinding in de wijk’. Het doel van het mini-symposium is om samen met de deelnemers de bestaande activiteiten en interventies in kaart brengen zodat we zicht krijgen op de blinde vlekken in de verbindingen tussen bestaande activiteiten en de doelgroep.

Tijdens deze interactieve middag vragen wij ieder om vanuit zijn eigen kracht mee te denken op welke wijze hij hier een rol in kan vervullen. De focus ligt hierbij op het versterken van verbindingen en het verhogen van de effectiviteit van bestaande activiteiten. Voor het mini symposium zijn zo’n 70 vrijwilligers en professionals uitgenodigd. Iedereen die vanuit vrijwilligerswerk, maatschappelijk inzet of professie op een of andere manier te maken heeft met eenzaamheid is van harte welkom.

Het mini-symposium vindt plaats op vrijdag 2 juni, van 15:30 uur tot 18:00 bij het IKC Leuken (voorheen Basisschool Leuken) aan de Middelstestraat 77 in Weert.

Aanmeldingen en nadere informatie via mail bas@wijkraad-leuken.nl