Onderzoek gemeentenieuws

Uitnodiging voor deelname aan een enquête over het gemeentenieuws van Weert.

Waarom dit onderzoek?

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat al haar inwoners geïnformeerd worden over het gemeentenieuws.

Nu en in de toekomst. De gemeente gebruikt diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te communiceren met haar inwoners en andere belanghebbenden in de gemeente.   

Met deze enquête wil de gemeente inzicht krijgen in de volgende onderdelen:

  1. De wijze van het tot zich nemen van het gemeentenieuws;
  2. De frequentie van het lezen van het gemeentenieuws; 
  3. Het profiel en de behoefte van de lezer, en de niet-lezer;
  4. Tips en tops rondom het gemeentenieuws.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken hoe om te gaan met het feit dat VIA Limburg ( https://www.via-limburg.nl/edities/weert/ ) vanaf 1 januari 2020 niet meer huis-aan-huis wordt bezorgd. In dit blad publiceert de gemeente onder meer de Gemeentewijzer en de pagina ‘Samen Leven in Weert’ met informatie over Wmo, jeugd en participatie.

Tijdens het onderzoek maken wij bewust geen gebruik van de communicatiekanalen van de gemeente, omdat deze kanalen een onderdeel van het onderzoek uitmaken.  

De Enquête

De vragenlijst is in te vullen via: https://enquete.toponderzoek.com/GemeentenieuwsWeert

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u als wijk- of dorpsraad de link van de vragenlijst deelt, bijvoorbeeld via uw eigen website of facebookpagina om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Weert te bereiken.

2_PM

Stap in een wereld die onderzoek heet. Schrijf in voor de Topletter.