Zaterdag klussen op park de Weijer

Beste mensen, op zaterdag 28 april werd de smulhaag en de haag langs het zwarte pad weer flink onderhouden en het onkruid verwijderd. Toen dat geklaard was werd de rododendron achter het bankje aan de kant van de Scheepsbouwkade vrijgemaakt en gesnoeid zodat hij weer een goede vorm zal krijgen en kan uitgroeien zoals bijgevoegde foto. Komende zaterdag 12 mei 2018 zijn de mensen die willen klussen of willen praten weer van harte welkom. We willen de Limburgse vlechthaag onkruidvrij maken en de paaltjes in de grond zetten en draad erover spannen. Zaterdag 12 mei dus van 10 tot 12 tussen de Graafschap Hornelaan, Doolhofstraat en Scheepsbouwkade. Tot dan!

Zaterdag 28 april klustijd bij park de Weijer op de Biest.

Langzaam is met de lente het mooie weer toch gekomen. Met de lente kunnen we ook weer genieten en klussen in park de Weijer.

Onlangs zijn er enkele dode fruitbomen vervangen en in de smulhaag (die langs het pad vanuit de Doolhofstraat dwars over de breedte van het park is aangelegd) werden de bessenplanten weer aangevuld. We zijn nog steeds in overleg met de gemeente en andere partijen over de ondergroei, de verdere inrichting en financiering.  

Iedere maand op een, of enkele zaterdagmorgens gaan we klusjes doen in het park. Wij zoeken daarvoor vrijwilligers met of zonder groene vingers. U kunt zich aanmelden bij Paul Vanderfeesten tel. 0495 455272, Gerard Hendriks telefoon 0495 536357, of via e-mail: wejer.biest@gmail.com. Vermeld dan s.v.p. ook uw e-mailadres, dan kunnen wij u direct informeren wanneer we welke klusjes willen gaan doen. 

Al op zaterdag 14 april jl. heetten wij om 10 uur voor de eerste keer vrijwilligers en belangstellenden welkom in het park, toen zijn we niet met alle klussen klaargekomen. Dus op 28 april gaan we ermee verder. 

Op de klus-zaterdagen zal uitleg gegeven worden van de vorderingen en de nieuwe plannen. Ook kunnen vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met schoffelen en aanbrengen van palen en draad in de Limburgse vlechthaag. We willen om de 2 weken met vrijwilligers lichte werkzaam-heden uitvoeren.(o.a. schoffelen en planten water geven enz.) De eerstvolgend zaterdag is dan 28 april om 10.00 uur. Geef uw e-mailadres op en wij informeren u over de klus-zaterdagen.  U kunt ook zomaar even aankomen om te kijken en te praten over het park. Iedereen kan komen! 

Tot dan!! 

Informatie van Werkgroep de We-jer

Beste allen,

De werkgroep park de Wei-jer informeert jullie.

In reactie op de huidige situatie van het  park de Wei-jer.

Door de enorme regenval van de afgelopen tijd is het terrein blank komen te staan. Dit is overlast voor iedereen, helaas.IMG_20160628_160000

Het water zal  eerst weg moeten voordat er met  verdere werkzaamheden kan worden aangevangen door de gemeente Weert en de aannemer Janssen.

De gemeente Weert en de aannemer Janssen zullen dus beginnen met de werkzaamheden om het geheel te verbeteren zodra het terrein droog is.IMG_20160628_155741

De werkzaamheden betreffen:

het losmaken van de bodem,
het schoonmaken van het terrein van puin en ander vuil,
het verbeteren van de wandelpaden,
het verbeteren van het ”zwarte pad”,
het aanvullen met teelaarde,
het egaliseren,
het inzaaien,
het plaatsen van de afvalbakken

Hierbij zal door de gemeente het ravot terrein voor de honden worden aangepakt.
Er wordt gefreesd, geëgaliseerd en ingezaaid. Het wordt dan opgenomen in het  onderhoudsplan van de gemeente, grasmaaien.

Dit is de afspraak met de gemeente Weert.

Nog even geduld.

Namens de werkgroep de Wei-jer.

Henk Wildeman & Gerard Hendriks

Voor meer en oudere informatie over het wijkpark klik hier.

Planters gevraagd

Oproep voor planters in het wijkpark de We-jer!

Zojuist hebben we bericht gekregen dat de wilgenstaken voor knotwilgen zaterdagmorgen 16 april 2016 al voor ons klaarliggen bij de kweker.

We zoeken mensen voor het planten van deze staken

We beginnen vanaf 9.30 uur de plantgaten te graven op de vooraf aangegeven plaatsen. Enkele andere werkgroepleden gaan de staken halen bij de kweker. Bij terugkomst kunnen ze mogelijk nog meehelpen. Wat niet klaar komt moet later geplant worden. We gaan er van uit dat we ongeveer tot de middag werken. Heeft u belangstelling om mee te helpen, kom dan zaterdagmorgen 16 april om ongeveer 9.30 met of zonder een schop naar ons wijkpark de We-jer! We maken er samen iets moois van!

Alvast bedankt,

De werkgroep.

De toekomst van Weert-Midden

Beste Biester buurtgenoten,

De gemeente en Wonen Limburg willen toekomstplannen maken voor onze wijk(en), daarom is er een brief gemaakt om te vragen hoe de wijkbewoners hun wijk willen hebben om er prettig in te blijven wonen.

Nu heeft u de kans om te zeggen wat er in de wijk beter kan worden. Er is zelfs een prijs voor degene die de meeste mensen daarover spreekt. Beantwoord in ieder geval de vragen die in de brief worden gesteld en stuur uw antwoorden en gegevens tot uiterlijk 25 april naar: m.arts@weert.nl. Graag ook een cc naar wijkraaddebiest@outlook.com.

Deel dit bericht via facebook en of twitter. Alvast bedankt!

Hieronder de brief; klik erop voor vergroting:brief weertmidden met vijf vragen verbeteren biest10042016

brief weertmidden met vijf vragen verbeteren biest10042016

Gezocht WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren in onze wijk de Biest!

Zoals U wellicht al heeft vernomen zijn er enige tijd geleden plannen in Weert ontwikkeld om te komen tot gespreide WhatsApp groepen. De reden hiervoor is duidelijk, namelijk het terug-dringen van de criminaliteit in de wijken. Uit de statistieken blijkt dat de criminaliteit daad-werkelijk is afgenomen.RTEmagicC_2016_attentie_buurtpreventie.jpg

Dus het invoeren van de WhatsApp groepen heeft zin.

Het initiatief voor de WhatsApp kwam vanuit de politieorganisatie in samenwerking met de gemeente. Om dit een kans van slagen te geven is samenwerking met bewoners noodzakelijk.

Hiervoor werd de wijkraad benaderd.

Net zoals in andere wijken zou de wijkraad de Biest ook de criminaliteit willen terugdringen via WhatsApp groepen. De taak en rol van de wijkraad is slechts bemiddelend en ondersteunend, wij willen partijen bij elkaar brengen. Vanwege het kleine aantal leden zoekt Wijkraad de Biest een persoon buiten de wijkraad die deze taak in de wijkraad op zich wil nemen. Opzet van de WhatsApp groep is dat men gezamenlijk waakt over zijn eigen geografisch gebied, straat, of buurt. Hiervoor worden vrijwilligers en coördinatoren gezocht om verschillende WhatsApp groepen in de wijk op te richten. Per WhatsApp groep worden max. 100 deelnemers toegelaten i.v.m. de beheersbaarheid van de groep.

Momenteel komen er aanmeldingen van bewoners van de Biest. Om alles goed te organiseren worden ook nog bewoners gezocht die een sleutelrol willen en kunnen vervullen als coördinator van hun groep. Zij worden ondersteund en krijgen o.a. brieven om uit te delen om meer deelnemers te werven.

Wij hopen op aanmeldingen voor nieuwe WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren. U kunt zich aanmelden via wijkraaddebiest@outlook.com. Wij houden u op de hoogte via www.biestblog.nl en het nieuwsblad van de Biest.

De eerste bomen zijn geplant in het wijkpark op de Biest

Op maandag 28 december werden de eerste vijf nieuwe bomen door de Takgroep Nederweert samen met mensen van de wijk geplant in het wijkpark op de Biest.

IMG_20151229_134608

Kijk op de pagina wijkraad – wijkpark voor meer foto’s of klik hier

Nieuws van de werkgroep wijkpark

Beste iedereen,

Phellodendron Amurense Mansjoerijse-kurkboom
Phellodendron Amurense
Mansjoerijse-kurkboom

Deze kerst hebben we eindelijk eens goed nieuws over ons wijkpark. Dat mocht onderhand ook wel. We kunnen dit jaar nog beginnen met planten. Hieronder een overzichtje van de planning voor de komende weken.
In de afgelopen weken zijn de wozoco-units weggehaald en het terrein is nu ruw.
De firma Janssen gaat in januari 2016 verder met het schonen van de grond en het verder klaarmaken van het terrein de Weijer.

Direct aansluitend wordt de infrastructuur van het voorziene park de Weijer aangelegd.

Gymnocladu dioicus doodsbeenderenboom of hertengeweiboom
Gymnocladu dioicus
doodsbeenderenboom of hertengeweiboom

Het terrein en ook het hondenuitlaat-veld met de strook naar het kanaal worden meegenomen.
Het “zwarte pad” wordt nu officieel opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente Weert.
Dit “zwarte pad” en de begroeiing en de velden eromheen worden ook direct aangepakt.

Start:
Op maandag 28 december worden de eerste 5 bomen geplant door de TAKGROEP uit Nederweert, Karissteeg, samen met de bewoners van de Biest en de gemeente.
Locatie is het grasveldje nabij de Doolhofstraat/Vijverhof.
Om 13.00 uur wordt er begonnen. Iedereen kan komen kijken, maar er

Koelreuteria paniculata De Chinese vernisboom, gele zeepboom, lampionboom, koelruit of blazenboom is een boom die behoort tot de zeepboomfamilie. De soort wordt in parken en langs straten aangeplant.
Koelreuteria paniculata
De Chinese vernisboom, gele zeepboom, lampionboom, koelruit of blazenboom is een boom die behoort tot de zeepboomfamilie. De soort wordt in parken en langs straten aangeplant.

wordt ook gevraagd om even een handje uit te steken met de bomenplant.
Als je wilt helpen laat het even weten.

Vanuit de stichting Wonen Limburg en Land van Horne worden 3 banken beschikbaar gesteld, deze worden later verdeeld over het wijkpark.
De graafmachine van de firma Spierings zal deze banken verplaatsen naar park de Weijer vanaf de Van Berloheem locatie.
Wel is gevraagd de planken los te schroeven en de banken rond de poten uit te graven.banken binnenplaats

Ook hier weer de vraag wie kan en wil er meehelpen. Op dinsdag 5 januari gaan we aan de slag. Bij elkaar te komen om 9.30 uur aan de zijde van de Vogelsbleek. Indien de helpers dan een schop bij zich hebben dan kunnen we vooruit. Laat even weten als u komt alstublieft.
Reacties of vragen? Stuurt u dan een e-mail.(hwildeman@planet.nl of wijkraaddebiest@outlook.nl )
Prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2016 toegewenst

Mvrgr,

namens de werkgroep de Weijer,

Henk Wildeman