Gezocht WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren in onze wijk de Biest!

Zoals U wellicht al heeft vernomen zijn er enige tijd geleden plannen in Weert ontwikkeld om te komen tot gespreide WhatsApp groepen. De reden hiervoor is duidelijk, namelijk het terug-dringen van de criminaliteit in de wijken. Uit de statistieken blijkt dat de criminaliteit daad-werkelijk is afgenomen.RTEmagicC_2016_attentie_buurtpreventie.jpg

Dus het invoeren van de WhatsApp groepen heeft zin.

Het initiatief voor de WhatsApp kwam vanuit de politieorganisatie in samenwerking met de gemeente. Om dit een kans van slagen te geven is samenwerking met bewoners noodzakelijk.

Hiervoor werd de wijkraad benaderd.

Net zoals in andere wijken zou de wijkraad de Biest ook de criminaliteit willen terugdringen via WhatsApp groepen. De taak en rol van de wijkraad is slechts bemiddelend en ondersteunend, wij willen partijen bij elkaar brengen. Vanwege het kleine aantal leden zoekt Wijkraad de Biest een persoon buiten de wijkraad die deze taak in de wijkraad op zich wil nemen. Opzet van de WhatsApp groep is dat men gezamenlijk waakt over zijn eigen geografisch gebied, straat, of buurt. Hiervoor worden vrijwilligers en coördinatoren gezocht om verschillende WhatsApp groepen in de wijk op te richten. Per WhatsApp groep worden max. 100 deelnemers toegelaten i.v.m. de beheersbaarheid van de groep.

Momenteel komen er aanmeldingen van bewoners van de Biest. Om alles goed te organiseren worden ook nog bewoners gezocht die een sleutelrol willen en kunnen vervullen als coördinator van hun groep. Zij worden ondersteund en krijgen o.a. brieven om uit te delen om meer deelnemers te werven.

Wij hopen op aanmeldingen voor nieuwe WhatsApp vrijwilligers en coördinatoren. U kunt zich aanmelden via wijkraaddebiest@outlook.com. Wij houden u op de hoogte via www.biestblog.nl en het nieuwsblad van de Biest.

Bericht van betrokken burger.

WEERT – Het is niet meer mogelijk om een parkeervergunning zonder kenteken te krijgen. Alleen de dure kraskaarten kunnen gekocht worden. Gratis parkeergelegenheid is vaak niet in de buurt. Dit is niet betaalbaar voor de minima.

De dupe zijn mensen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding aan huis, of die mantelzorgers hebben. Deze mensen vereenzamen nog meer.

Bejaarden die bij elkaar op de koffie willen en slecht ter been zijn kunnen dit niet meer. Zelfs iemand ophalen is een probleem, want waar laat je de auto als je diegene in een appartement gaat ophalen, of snel wat eten wil afgeven.

Ik vind het een schande dat een gemeente die de mond vol heeft van participatie en mantelzorg zijn inwoners In het kader van bezuinigingen in de kou laten staan. En dat ook de media hier geen aandacht aan schenkt.

Mv Pellemans

Inloopavond inrichting Kloosterstraat, Charitasstraat, Franciscuslaan en Graafschap Hornelaan

1 9 juni 2015

Voor buurtbewoners

Inloopavond gebied Kloosterstraat

Het gebied tussen de Kloosterstraat, Charitasstraat, Franciscuslaan en Graafschap Hornelaan wordt opnieuw ingericht. Daarom wordt er voor buurtbewoners op dinsdag 23 juni een inloopavond georganiseerd. Een aantal direct omwonenden is voor deze inloopavond uitgenodigd.

Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur vrijblijvend binnenlopen om een overzichtstekening te bekijken en vragen te stellen. Er wordt geen inhoudelijke informatie over woningen gegeven.

De locatie is de Boskamer op de eerste verdieping van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, Weert.

2015 07 plan kloosterstraat kavels appartementen-moskee17062015Klik op de afbeelding om deze in een nieuw bestand te openen of te downloaden.

Inbreker kiest vaker voor schuurtjes

Inbreker kiest vaker voor schuurtjes

De politie krijgt steeds vaker te maken met inbraken in schuurtjes. Een van de oorzaken hiervan is de steeds betere woningbeveiliging.

inbraak schuurtje

Dieven breken steeds vaker schuurtjes in de achtertuin open. Daar staan regelmatig waardevolle spullen zoals elektrische fietsen, motoren of zitmaaiers, terwijl de schuurtjes vaak niet of nauwelijks zijn afgesloten. Inbrekers maken misbruik van het feit dat bewoners het minder nauw nemen met de beveiliging van schuurtjes. Ze hebben vaak zulke slechte sloten dat ze heel gemakkelijk zijn open te breken. Maar ook blijkt regelmatig dat deze helemaal niet worden afgesloten. Schuurtjes en tuinhuisjes zijn eigenlijk altijd al een populair doelwit geweest. Zeker de laatste jaren ligt het zwaartepunt van de inbraakpreventie maatregelen vooral bij de woning. De schuren, bergingen en achtertuinen krijgen veelal een lagere prioriteit.inbraak inbreker2

1-1-2 bij verdachte situaties

Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan, is een misverstand. Ook als iemand getuige is van een misdrijf of verdachte situaties ziet in een woning- of werkomgeving dan kan 1-1-2 gebeld worden. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen! De centralist van de Meldkamer kan tevens een Burgernetactie starten, zodat agenten samen met deelnemers van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers. U kunt zich zelf ook aanmelden bij Burgernet. U kunt dan worden gevraagd om uit de kijken naar een persoon of voertuig bij een inbraak, beroving, aanrijding of vermissing bij u in de buurt. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.inbraak inbreker

Nationale Week van de Veiligheid

waak voor inbraak

Veiligheid is van ons samen!

Dit jaar vindt de nationale Week van de Veiligheid plaats van 6 tot en met 12 oktober. Het doel van de week is het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met de donkere wintermaanden voor de deur is begin oktober daarvoor het aangewezen moment. Branche- en koepelorganisaties in tal van sectoren, gemeenten, politie en OM organiseren in de Week van de Veiligheid activiteiten om ondernemers en burgers te stimuleren met het thema veiligheid aan de slag te gaan.

De politie en de gemeente Weert en Nederweert gaat samen met buurtpreventie in de wijken controles houden. Tijdens de rondgang krijgen buurtbewoners tips hoe zij inbraken in hun woning kunnen voorkomen. Ze bekijken samen inbraakgevoelige situaties bij woningen, waar potentiële inbrekers hun slag kunnen slaan. Het doel van deze controles is om buurtbewoners bewust te maken van het risico op een inbraak als ramen en deuren niet goed zijn afgesloten of een donkere woning duidelijk maakt dat niemand thuis is. Want voorkomen is beter dan genezen. Een woninginbraak is een enorme inbreuk op de privacy. Vaak voelen slachtoffers zich niet meer veilig in hun eigen huis. Voor tips hoe u kunt het de inbrekers zo moeilijk mogelijk kunt maken, kijk op www.waakvoorinbraak.nl

Verdachte situaties melden
Getuigen van een verdachte situatie kunnen bellen met het algemeen telefoonnummer van politie 0900-8844. Bel bij een heterdaad woninginbraak onmiddellijk het alarmnummer 112. In beide gevallen is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie zo nauwkeurig mogelijk door te geven zoals de locatie, signalementen en eventuele gegevens van een voertuig (kenteken, merk, type, kleur).

Wijkpark initiatief

Wijkpark initiatief

De wijkraad steunt het initiatief om van het tijdelijke WOZOCO-terrein een park/tuin te maken voor en door de wijkbewoners! Kom op 7 juli naar de informatieavond klik hieronder:

Meer informatie over Wozoco Wijkpark De Weijer

Proefprojecten Sociale Wijkteams

Sociale wijkteams

weert logo

leudallogo

 

 

 

19 juni 2014

Samenwerking in de wijk van start

Proefprojecten Sociale wijkteams

De samenwerking tussen gemeenten Nederweert, Leudal en Weert en de zorgaanbieders in Midden-Limburg West krijgt meer vorm. Vandaag is in Horn een intentieverklaring ondertekend. Het komend half jaar vinden in de drie gemeenten proefprojecten plaats met sociale wijkteams.

De proefprojecten vinden plaats in Ospel, Leudal West en in Weert-Centrum/Biest. Het doel van de proefprojecten is om ervaring op te doen met samenwerking in de wijk. Ieder proefproject ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en legt eigen accenten passend bij de sociale omgeving. Op basis van de evaluatie van de proefprojecten nemen de drie gemeenten besluiten over hoe verder te gaan met sociale wijkteams/gebiedsteams.

Proefproject Ospel
De dorpsraad in Ospel geeft samen met gemeente Nederweert en aanbieders van zorg en welzijn vorm aan het Integraal Sociaal Wijkteam Ospel. Daarbij staat de behoefte van de inwoners van Ospel voorop. Wat is nodig in Ospel om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? Welke voorzieningen zijn nodig en wat kunnen burgers dan voor elkaar betekenen? Op zoek naar een eigentijdse invulling van burenhulp. In Ospel heeft al een enquête plaatsgevonden onder de inwoners. Voor de uitvoerende fase van het proefprojectproject ligt het initiatief nu bij de dorpsraad en ketenpartners.

Proefproject Leudal West
In Leudal West zal het sociaal gebiedsteam de eerste toegangspoort vormen voor alle sociale vraagstukken. Het accent komt te liggen op hoe de gemeenschap zelf kan bijdragen aan de invulling van sociale vraagstukken. Via initiatieven van onderop wordt ook geoefend met de verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden of begeleiding door maatschappelijke partners zoals het opbouwwerk en maatschappelijk werk.

Proefproject Weert-Centrum/Biest
In Weert gaat het initiatief ‘Het wordt druk in de wijk’ van start in de wijken Weert-Centrum/Biest. De nadruk in dit proefproject ligt in het verbinden van (medische) zorg en welzijn. Ander aandachtspunt is het tijdig op- maar ook weer afschalen van zorg. Het gaat dan onder andere om het afstemmen van de gemeentelijke taken met de taken van de zorgverzekeraar. De initiatiefnemers van dit proefproject zijn zorg- en welzijnsaanbieders uit Midden-Limburg. De gemeente Weert sluit bij dit initiatief aan. Er is een projectgroep geformeerd, die nu aan de slag gaat.

Intentieovereenkomst
Vanochtend hebben de drie gemeenten samen met zorg- en welzijnsorganisaties de intentieovereenkomst ‘gebiedsgericht werken Midden-Limburg West’ getekend. Hiermee verbinden de partijen zich aan de proefprojecten. Elke organisatie zal op eigen kosten meewerken aan het ontwikkelen van de nieuwe manier van werken. De overeenkomstpartners zijn: Meditta Zorg BV, Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, Stichting Proteion, Stichting Land van Horne, Stichting MET GGZ, Stichting Vincent van Gogh, Stichting Sint Jans Gasthuis, Stichting Punt Welzijn, Synthese, Stichting Vorkmeer, Stichting MEE Noord- en Midden-Limburg, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, Zorgverzekeraar CZ, gemeente Nederweert, gemeente Leudal en gemeente Weert.
2014.104 MS

Wat zal er gebeuren met het evenemententerrein op de Graafschap Hornelaan?

Op elf december 2013 was er bij Galerie Weert op de Biest een bijeenkomst over de toekomst van het voormalige evenemententerrein op de Graafschap Hornelaan. Nu ligt daar nog het wozoco “De Wijer”. Het wozoco heeft een tijdelijke functie gehad en wordt dit jaar gesloopt. De vraag was tijdens de bijeenkomst: welke ideeën zijn er en hoe kunnen we die plannen gaan verwezenlijken.

Er werd een presentatie getoond over de geschiedenis van het terrein, de ontwerpen die er geweest waren en de mogelijkheden die er nu zijn. Er werd besloten om een werkgroep op te richten en contact op te nemen met de gemeente en te proberen meer mensen te werven voor de realisatie van een parkachtige vruchtentuin voor de inwoners. Als er mensen zijn die graag plannen maken, of buiten in de natuur een klusje willen doen, of kennis hebben van hoogstamfruit, of graag samen voor ons allen een mooie tuin in de buurt willen hebben en denken dat ze op een of andere manier daaraan kunnen meehelpen, laat het weten via wijkraaddebiest@online.nl!

Als we het willen hebben zoals wij het zelf willen, zullen we ook zelf actief moeten zijn. Voor de gemeente is het ’t makkelijkst om het in te zaaien met gras en verder niks. Dat willen we toch niet? Laten we er samen iets moois van maken en er ook samen van genieten! Meld u dus aan bij de wijkraad!

De werkgroep.

Een pdf bestand van de presentatie is hier bijgevoegd: Wozoco De Wei-jer. Nieuw groen

afbeelding presentatie de Wijer

Het is een tamelijk groot bestand dus even geduld.