Theater op de Weijer vrijdag 17 september 19 uur

Bestel uw kaartje

Theater op locatie! In kader van 10 jaar Cultureel Lint staat er in park De Weijer in de wijk Biest een theatervoorstelling. Neem je campingstoeltje (en fleecedekentje) mee en geniet van de intieme theaterbeleving Linda-Lenny-Gerrit met een camper als decor.

LINDA-LENNY-GERRIT is een theatervoorstelling over groeiende woningnood en over de eindeloze veerkracht van de mens om, ook vanuit een crisis, altijd weer nieuwe mogelijkheden te zien. Hoopvol, humoristisch en ontroerend.

Waarom zijn wij, Lara (regie) en Gerrit (spel), in een camper gaan wonen? En waarom hebben anderen gekozen voor alternatieve woonvormen?

Met ons eigen verhaal en het boek Nomadland van Jessica Bruder als inspiratie speelt Gerrit Dragt drie personages: Linda May, een 77-jarige vrouw uit Amerika, die vertelt over:
Gerrit Dragt, een 40-jarige man uit Nederland. En Lenny, een socioloog op wielen die het verhaal van Linda May vertelt.

Bestel uw kaartje

Hoplr?

Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (https://www.hoplr.com/stad/weert) voor buurten

Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram. Via Facebook en WhatsApp staan we voortdurend in contact met onze vrienden. Maar onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met ze. Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online buurtplatform, waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en dingen met elkaar kan delen.

Wat is Hoplr?

Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (https://www.hoplr.com/stad/weert) voor buurten. Het netwerk focust op sociale interactie tussen inwoners en hun betrokkenheid binnen de buurt. Hoplr buurten zijn geografisch afgebakend en gesloten voor de omliggende buurten. In tegenstelling tot de meeste sociale netwerken is Hoplr vrij van reclame. Zo beschermen zij de privacy van hun gebruikers en is er geen commercieel gebruik van data.

Hoe werkt Hoplr?

Op het platform kun je berichten plaatsen en met elkaar in gesprek gaan. Je kunt ook een oproep plaatsen of een vraag stellen aan je buren. Punt Welzijn doet mee aan Hoplr om buurtgericht berichten te plaatsen over bijvoorbeeld buurtprojecten en nieuwe initiatieven. Ook wordt het  gebruikt om de buurt te informeren, mee te laten denken over nieuwe ideeën en om onderling contact te stimuleren.

Organisaties zien de onderlinge buurtberichten niet. Het buurtnetwerk is dus vooral van buren en buurten.

Hoe kan ik me aanmelden?

In de komende weken bezorgen vrijwilligers een brief van Hoplr met meer uitleg over het platform. Ook lees je hierin hoe je je kunt aanmelden.

Ik heb geen brief ontvangen.

Het kan zijn dat je geen brief hebt ontvangen. Bijvoorbeeld als je een nee/nee sticker hebt. Ben je wel geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Download de mobiele app of ga naar (https://www.hoplr.com/stad/weert)   en vul je adres in.

Ik heb een vraag.

Voor meer informatie over Hoplr verwijzen we naar www.hoplr.nl.

Kern met Pit

Wie komend jaar iets wil organiseren kan hulp krijgen van KERN MET PIT! Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal Kern met Pit-deelnemer, dan opent dat direct deuren bij gemeenten en andere organisaties. Het hele jaar staan we voor je klaar met tips, advies en contacten in ons netwerk. Daarnaast kun je gratis meedoen aan interessante workshops en bijeenkomsten. En heb je bijvoorbeeld een (bouw)technische vraag? Ingenieursbureau Arcadis zorgt voor een oplossing.

Lees de brief en kijk verder…..

klik hier naar kernmetpit.nl

Ontsluiting Laarveld

Op 8 juli heeft, namens de wijkraden Molenakker, de Biest en in samenspraak met de dorpsraad Laar, een van de buurtbewoners gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering. Onderstaand kunt u lezen wat er door de buurtbewoner gezegd is.

Weert, 8 juli 2020 (Raadsvergadering)

Geachte leden van de Raad,


In 2004 hebben wij als buurt samen met Wijkraad de Biest en Wijkraad
Molenakker ons hard gemaakt om te voorkomen dat Laarveld rechtstreeks
ontsloten zou worden op de Wiekendreef en die mening is destijds ook
overgenomen. Ik spreek dan ook namens de bewoners van de Wiekendreef,
wijkraad Molenakker en wijkraad de Biest.
In 2004 is door DHV een onderzoek uitgevoerd naar de
verkeersontwikkelingen. Het was toen al duidelijk dat een rechtstreekse
ontsluiting van Laarveld op de Wiekendreef geen optie was. De
verkeersbewegingen waren in 2004 al hoog en zouden sowieso enorm
toenemen met de realisatie van Laarveld. Ook zonder rechtstreekse ontsluiting
op de Wiekendreef.
De situatie is ten opzichte van 2004 nagenoeg niet gewijzigd, behalve dat het
nu al veel drukker is dan toen werd verwacht, en dat er nog meer woningen
gerealiseerd zullen worden op Laarveld dan destijds in het onderzoek zijn
opgenomen.
In eerste aanleg wil ik verwijzen naar het geamendeerde raadsbesluit van 22
september 2004. Dit raadsbesluit werd breed gesteund door de toenmalige
raad. Het geamendeerde besluit hield in dat er niet gekozen zou worden voor
een rechtstreekse aansluiting van Laarveld op de Wiekendreef (variant D).

U kunt zich voorstellen hoe verbaasd en bezorgd wij waren toen we in de
Limburger van 24 en 25 juni vernamen dat er door de gemeenteraad weer
plannen in deze richting werden geopperd.
Daarna hebben we naar de vergadering van de raadscommissie Ruimte en
Economie van 23 juni jongstleden geluisterd en toen wisten we zeker dat er
actie ondernomen diende te worden.
Het onderzoek van 2004 werd compleet genegeerd.

Wij, en daarmee bedoel ik een aantal buurtbewoners, hebben de mening
gepeild van de overige bewoners van de Wiekendreef middels een
handtekeningenactie en ze hebben allemaal tegen directe aansluiting van
Laarveld op de Wiekendreef gestemd en ook zij maken zich hierover grote
zorgen.

Ook hebben wij, buurtbewoners, een bijeenkomst georganiseerd met leden
van de Wijkraad Molenakker en Wijkraad de Biest. Voor alle partijen waren de
argumenten tegen een rechtstreekse ontsluiting van Laarveld op de
Wiekendreef overduidelijk.

Ik wil de argumenten tegen een rechtstreekse aansluiting van Laarveld op de
Wiekendreef nogmaals herhalen

 1. De drukte bij de Montessori School en de daarmee samenhangende
  veiligheid van de kinderen.
  Nu is het voor de bewoners van de Wiekendreef 23 tot en met 37 ’s
  ochtends al bijna niet mogelijk om vanaf de oprit de weg op te rijden
  vanwege de enorme drukte en de gevaarlijke situatie die dat met zich
  meebrengt.
 2. De vele verkeersbewegingen bij Supermarkt Jan Linders.
 3. De schoolgaande fietsers van onder andere Laar en Nederweert die
  vanaf de Helmondseweg komen en via de Wiekendreef linksaf naar de
  Biesterbrug rijden. Samen met de auto’s die van alle kanten komen en
  alle kanten op moeten. Als er een sliert fietsers achter elkaar komt
  wordt er echt niet gestopt voor de auto’s van rechts. Het is een
  wonder dat er nu al niet meer ongelukken gebeuren.
 4. Net na de Biesterbrug worden de fietsers, door een verhoging op
  de weg, geforceerd naar een stukje fietspad geleid zodat de auto’s
  kunnen passeren maar die doelstelling wordt vaak niet gehaald en
  dan blijven de fietsers midden over de weg fietsen. Op dit stukje Biest

kunnen echter geen 2 auto’s elkaar passeren zonder dat er één een
gedeelte van het fietspad gebruikt. Ook hier moet vermeld worden
dat het niet de vraag is of er ernstige ongevallen zullen gebeuren
maar wanneer.

 1. De Biesterbrug is al gesloten van 8.15 uur tot 8.45 uur om de
  doorstroming van de fietsers te realiseren. Wanneer er vervolgens
  wel een boot passeert staan de auto’s vaak tot halverwege de
  Wiekendreef en een heel eind op de Biest.
 2. De Biest kan de verkeersbewegingen nu al nauwelijks aan.
 3. De hoge snelheid waarmee auto’s en scooters door zowel de
  Wiekendreef als de Biest racen terwijl er zoveel zijwegen zijn
  waaraan voorrang verleend dient te worden.

Door het realiseren van de fietsbrug en Laarveld 3 met 152 woningen zal het
verkeer dat de Wiekendreef en de Biest gebruikt om van en naar centrum te
komen al behoorlijk toenemen.
Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat het voorstel, om de rechtstreekse
ontsluiting van Laarveld op de Wiekendreef te laten plaatsvinden, weer door
enkele partijen geopperd wordt.

In 2004 is ook het voorstel geopperd om een 3e ontsluiting van Laarveld op
Ringbaan Noord te realiseren tussen de Wiekendreef en de Turborotonde
zodat het verkeer naar de Turborotonde geleid zou worden waardoor er 3
keuzemogelijkheden zouden zijn om naar het centrum te gaan:
Richting Stadsbrug
Afslag Wiekendreef
Afslag Weert Oost

Hiervoor is toen niet gekozen omdat 2 ontsluitingen voldoende zouden zijn.
Mocht nu blijken dat dit niet het geval is dan is het voor ons onbegrijpelijk
waarom de Kransakker niet wordt ontsloten.

Door het verwijderen van de betonnen blokken kan de Kransakker meteen
worden aangesloten op Ringbaan Noord. Je zou het voortschrijdend inzicht
kunnen noemen.
Er is een oprit en afrit en zelfs de vangrail in de middenberm is al geplaatst.
Ook de bij onze bijeenkomst aangesloten leden van Dorpsraad Laar delen deze
mening.
Het kan en mag niet zo zijn dat de ontsluiting van de Kransakker op Ringbaan
Noord niet wordt gerealiseerd, doordat de gemeente, enkele bewoners van
Laarveld cq Kransakker heeft beloofd dat ze in een rustige woonwijk zouden
komen wonen.
Dit is ons 22 jaar geleden ook toegezegd maar daar is nu al niets meer van over,
de maat is vol.

Mocht de Kransakker geen optie zijn dan dient er een andere ontsluitingsweg
te worden aangelegd tussen de Wiekendreef en de Turborotonde waarbij het
verkeer, net als bij de Kransakker, alleen de mogelijkheid krijgt om Laarveld
richting Turborotonde te verlaten.
De gemeente kan de bewoners van de Molenakker, de Biest en Laar niet de
dupe laten worden van zulke toezeggingen.
Ik zou als gemeente de verantwoording niet op mij durven nemen om op
zoveel plekken op de Wiekendreef en de Biest, en dus voor zoveel bewoners,
een levensgevaarlijke situatie te creëren.

Wij gaan er vanuit dat het raadsbesluit van 22 september 2004 nog
steeds van kracht is.
Dank u voor uw aandacht.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze kwestie neemt u dan contact op met de betreffende wijkraden via: https://molenakker.nl/contactformulier/ of Wijkraaddebiest@outlook.com