Kasteelpark

Openingsactiviteiten bij het kasteelpark op 5 en 6 juni 2022 kijk op: https://www.stichting1568.nl/activiteiten

Bij het kasteel de Nijenborgh hoort het kasteelpark aan de Biest in Weert. Tijdens de oorlogshandelingen van de tweede Spaanse Successieoorlog, rond 1702, wordt het kasteel dusdanig verwoest dat de ruïne van het kasteel niet meer wordt opgebouwd. In 1703 werd door de Raad van State de afbraak van de kasteelmuren verordonneerd tot een hoogte van maximaal 12 voet boven grachtniveau. Uiteindelijk bleven bovengronds slechts delen van de hoofdburcht, de hoektorens, de centrale waterput en de toegangspoort tot de voorburcht bewaard. In de achttiende en negentiende eeuw hebben de ruïnes als ‘steengroeve’ gediend. Ondergronds zijn funderingen van gebouwen, kerkers, kelders en dergelijke bewaard gebleven. De brede gracht tussen hoofdburcht en voorburcht is geleidelijk dicht geraakt en thans niet meer zichtbaar.

Maandag 21 juni 2021 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting gestart op de voorhof van het voormalige kasteel de Nijenborgh aan de Biest in Weert, het terrein waar voorheen de houthandel gevestigd was. De voorburcht wordt gesaneerd en er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt het volledige stadspark eind 2021 geopend. De bestaande verharding wordt weggehaald en samen met een laag grond daaronder afgevoerd.

Archeologisch onderzoek

Tegelijkertijd met de saneringswerkzaamheden wordt er gestart met een archeologisch onderzoek. Een team archeologen en bouwhistorici gaan onderzoek doen naar de bouw, vorm en lange gebruiksperiode van de voorburcht van het kasteel, dat rond het midden van de vijftiende eeuw is gebouwd en in 1702 is verwoest. Hierbij wordt met name onderzoek gedaan naar het vroegere muurwerk en de hoektorens, de inmiddels verdwenen gracht (met brug) die tussen de hoofdburcht en voorburcht heeft gelegen. Ook onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de voorburcht vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De opgravingen vinden in juli en augustus plaats.

Publieksactiviteiten

Het archeologisch onderzoek op de voorburcht is een unieke en eenmalige gelegenheid. Na de herinrichting is een dergelijk onderzoek de komende generaties niet meer mogelijk. Om de inwoners van Weert op de hoogte te stellen en te houden van de onderzoeksresultaten is door de Weerter erfgoedgemeenschap een aantrekkelijk publieksprogramma (zie video) ontwikkeld met rondleidingen, een online webcam, weekjournaals en een ‘Edutainment-documentaire’ (eXpeditie Limburg).

De erfgoedgemeenschap bestaat uit de Stichting Stadsgidsen regio Weert, Stichting de Aldenborgh, Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen. Maar ook de wijkraad Biest, Stadslab 0495, Museum W en het gemeentelijk Erfgoedcluster maken deel uit van het samenwerkingsverband. RICK en het Munttheater hebben samen met bureau Beam it Up uit Eindhoven een spannend en leerzaam educatief programma ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De komende twee maanden zullen ruim 1.000 basisschoolleerlingen langs de opgravingen worden geleid en een opdracht uitvoeren.

Dit publieksprogramma is mogelijk gemaakt dankzij belangrijke subsidies van Stichting Provisus uit Weert en de provincie Limburg.

Meer informatie vindt u op https://www.weert.nl/stadspark,

https://www.weertdegekste.nl/2021/07/scholieren-als-archeologen-aan-de-slag-in-weert/,

https://vimeo.com/566608380,

https://vimeo.com/564579540,

https://vimeo.com/570295969,

weertinkaart.nl/#biest-1,

Weert van Horne Stad – En nog een WordPress site,

Weert in kaart | Spaanse vergelding,

Weert in kaart | oorlogsrecht en Hollandse belegering,

Weert in kaart | Hekserij,

Weert in kaart | Zware criminelen,

Het kasteel – Weert van Horne Stad scrol naar video’s,

Philippe de Montmorency – Weert van Horne Stad,

https://weertisveranderd.nl/2021/04/09/1455-het-maalkruis-van-kasteel-de-nijenborgh/

journaals van de archeoloog: nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9, nummer 10, nummer 11, nummer 12, nummer 13, nummer 14, ,

U kunt de opgravingen live volgen via: https://live.netcamviewer.nl/Stadspark-Weert/1245

fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/zmQGparnypW6TsJGA

Verder enkele links naar interessante webplaatsen: Stadsgidsenweert.nl, dealdenborgh.nl, weertisveranderd.nl, weert.nl/stadspark, weertvanhornestad.nl , https://www.stichting1568.nl/activiteiten