Laat je niet overvallen!

Bent u detaillist en heeft u de bijeenkomst “Laat je niet overvallen” van het hoofdbedrijfschap detailhandel gemist? Op de hierna volgende websites kunt u veel info krijgen over een Keurmerk Veilig Ondernemen, veiligheidsscan, subsidie voor de maatregelen, afrekenen met winkeldieven, slachtofferhulp detailhandel, 0800-0801 enzovoort.

www.hbd.nl/kvo, www.hbd.nl/slachtofferhulp, www.afrekenenmetwinkeldieven.nl, www.hbd.nl/crimineelontbijtje, www.hbd.nl/winkelcriminaliteit, www.sdna.nl, www.doenbv.nl, www.veiligheidsworkshops.nl, www.cti-security.nl, www.prowintra.nl, http://www.zibber.me, www.petitverbindt.nl.

Contact met gemeente Weert

U bent waarschijnlijk gewend om de Servicelijn van de gemeente te bellen als u iets wilt melden over de openbare ruimte. Dit nummer bestaat niet meer. Alle vragen en meldingen lopen via het algemene telefoonnummer van de Gemeente (0495) 575 000. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het Klant Contact Centrum (KCC)-telefonie.

Binnen het KCC wordt de melding aangenomen, opgenomen in een meldingensysteem (KIM) en vervolgens doorgezet naar de afdeling Openbaar gebied, die de melding afhandelt.

Klant Contact Centrum
De Gemeente wil haar dienstverlening naar burgers verbeteren. Een van de veranderingen is het terugbrengen van het aantal doorkiesnummers. Er is nu één duidelijk aanspreekpunt voor burgers: het Klant Contact Centrum. Hier kunnen klanten/burgers met alle vragen terecht, ongeacht hoe ze contact zoeken met de gemeente (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk aan een balie). In het Klant Contact Centrum zijn medewerkers actief die veel vragen van klanten snel en juist kunnen beantwoorden. Bij complexere vragen weten zij de weg te vinden naar de juiste collega of instelling.
Behalve bellen kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht op het Digitaal Loket van de gemeente Weert: http://weert.nl/digitaalloket

Wijkblad februari 2012

In dit wijkblad onder meer:

Nieuws van de gemeente, oproep van een buurtbewoonster, oproep wijkmentoren, terugblik op de kerstmarkt 2011, dierenpolitie ook in Weert, stichting Groen Weert, handige adressen en telefoonnummers. Klik op deze link:  wijkblad De Biest 2012( feb.)

Ouderenvereniging

KBO Limburg
Oog voor senioren

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu. Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 40.000 leden. Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.   link naar kbolimburg