De toekomst van Weert-Midden

Beste Biester buurtgenoten,

De gemeente en Wonen Limburg willen toekomstplannen maken voor onze wijk(en), daarom is er een brief gemaakt om te vragen hoe de wijkbewoners hun wijk willen hebben om er prettig in te blijven wonen.

Nu heeft u de kans om te zeggen wat er in de wijk beter kan worden. Er is zelfs een prijs voor degene die de meeste mensen daarover spreekt. Beantwoord in ieder geval de vragen die in de brief worden gesteld en stuur uw antwoorden en gegevens tot uiterlijk 25 april naar: m.arts@weert.nl. Graag ook een cc naar wijkraaddebiest@outlook.com.

Deel dit bericht via facebook en of twitter. Alvast bedankt!

Hieronder de brief; klik erop voor vergroting:brief weertmidden met vijf vragen verbeteren biest10042016

brief weertmidden met vijf vragen verbeteren biest10042016

Avondvierdaagse op de Biest, Groenewoud en Leuken

A4d---Voorzijde

De Avond4daagse in Weert,

een wandelfeest voor jong en oud!

Dit jaar organiseren de wijkraden van Leuken, Biest en Groenewoud  samen een sportfeest voor alle bewoners van Groenewoud, Leuken, Biest en daarbuiten.

Vier avonden wandelen, zingen en plezier maken samen met je vrienden, sportclub of vereniging. Voor jong en oud. Met ruim 300.000 deelnemers in heel Nederland loop je de Avond4daagse nooit alleen.

Wandelen door onze mooie wijken. Leer Leuken, Biest, Groenewoud en omgeving kennen. Kom op plekjes waar je nog nooit bent geweest! Vier prachtige wandelingen op goed begaanbare wegen en paden.

Dit jaar hebben deelnemers de keuze uit twee afstanden, namelijk 5 km of 10 km.

De buggy, rolstoel en hond kunnen ook mee.

Op de laatste avond vindt een feestelijke afsluiting plaats.

Voor informatie zie http://www.a4dweert.nl/.

Vrijwilligers gezocht

Voor de begeleiding van de avondvierdaagse zijn we op zoek naar vrijwilligers die 1 of meerdere avonden een helpende hand willen bieden. We zijn op zoek naar mensen voor het bemannen van de drink– en knipposten, klaar overs voor de drukke oversteekpunten en route begeleiders op de fiets.

Opgeven?

Inschrijven voor de wandelvierdaagse kan tot 15 september 2015 via http://www.wijkraad-leuken.nl/avondvierdaagse

De kosten voor deelname zijn € 4,50 per deelnemer voor de gehele avondvierdaagse.

Wanneer:  dinsdag 22 t/m vrijdag 25 september

Start 10 km om 18.00 uur

Start 5 km om 18:30 uur.

Waar

dinsdag en donderdag vanaf schoolplein basisschool Leuken, Middelstestraat 77-79

woensdag en vrijdag vanaf gemeenschapshuis Groenewoud, Kesselstraat 28

Informatie over de avond4daagse mail naar activiteiten@wijkraad-leuken.nl

E-mail van wijkraad de Biest aan de wijkbewoners.

 

commissievergadering m.b.t. erfgoed op de Biest

Aan: Wijkraad de Biest
Beste wijkbewoners,Op maandag 19 januari is er op het gemeentehuis een vergadering van de

Raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW)

De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) behandelt in grote lijnen de taakvelden van de voormalige commissies Algemene Zaken en Welzijn.
Het betreffen de volgende taakvelden:
Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen);
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.

Omdat er op die dag een onderwerp aan de orde komt, dat onze wijk aangaat, wil de wijkraad u nog eens op deze vergadering wijzen. Aan de orde komt o.a.: het vaststellen van de notitie Analyse en Visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving, en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

Dit betreft  in onze wijk vooral de ruimtelijke lijn Markt-Biest (Weert Van Hornestad), m.n.de Nijenborgh (kasteelensemble) en de Aldenborgh (voormalig klooster Franciscanen).
Zie hier de links naar de bestanden:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20Notitie%20Analyse%20en%20visie%20op%20erfgoedaspecten%20in%20de%20leefomgeving.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20RAD-001057.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20BW141216-25.pdf

Met vriendelijke groet,

Namens wijkraad de Biest,
Paul Vanderfeesten

%d bloggers liken dit: