Groen Weert

Kijk ook op onze website: groenweert.nl

Beste mevrouw, heer,  

Afgelopen zondag hebben 40.000 mensen deelgenomen aan de klimaatmars in Amsterdam.

Ook in Weert kunnen we laten blijken dat het klimaat voor ons belangrijk is. Zoals bekend is in de Laurabossen en nu weer in het IJzeren Mangebied rigoureus gekapt. Gebleken is dat bij de kap in het IJzeren mangebied de houtoogst voorop heeft gestaan en niet de natuur en de beleving van het bos door bezoekers.

Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de opvang van CO2 en andere verontreinigingen. Gekapte bomen gaan veelal naar energiecentrales waarbij de vervuiling hoger is dan bij de verbranding van kolen.

Door enkele plaatselijke bewoners zijn in 3 dagen tijd meer dan 900 handtekeningen opgehaald en aangeboden aan wethouder Martijn van den Heuvel. Zij gaan vanavond om 19.30 uur inspreken bij aanvang van de raadsvergadering. Ook wij zullen dan van het spreekrecht gebruik maken.

Door de fractie Goubet –Duijsters is een motie over de kap ingediend. Geef door uw komst aan de raadsvergadering blijk van ondersteuning aan de initiatieven .  

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks
Telefoon +31 495 536357   |   Mail gerard@groenweert.nl

Word sympathisant .

www.groenweert.nl

Kijk op de website

Terugblik 2018 Stichting Groen Weert

Groen Weert logo

Geachte wijk- en dorpsraden

U bent betrokken bij het groen in Weert
Daarom maken we u graag attent op de publicatie van onze terugblik op het afgelopen jaar van Stichting Groen Weert.

Deze digitale Terugblik op 2018 is vooral een fotoreportage want lezen van lappen tekst vraagt veel van uw tijd.
Als vrijwilligers hebben we ons met hart en ziel ingezet voor het behoud van bomen en ander groen.
We delen graag met u wat we daarbij zoal tegenkwamen om daarvan te kunnen  leren wat we zouden kunnen verbeteren..

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur en adviseurs van Stichting Groen Weert

Gerard Hendriks    E-mail gerard@groenweert.nl www.groenweert.nl 

 Stichting Groen Weert Komt op voor een groene en gezonde leefomgeving.

Meer groen op straat

Berichten van Stichting Groen Weert:

Weert is uitgekozen als ‘Groenste stad van Nederland’. Steeds meer raakt men doordrongen van het belang van het groen voor onze samenleving.

In veel wijken, maar ook in de binnenstad, is nog ruimte voor bomen op zowel gemeentelijke als particuliere grond.

Daarbij komt dat veel bedrijven een groene uitstraling wensen en hun CO2  uitstoot en de door hun veroorzaakte fijnstof willen compenseren in meer groen en daarom  bereid  zijn bomen te schenken.

Via de actie, ‘Een Groener en Gezonder Weert’ proberen we beide partijen bij elkaar te brengen.

Vanuit de wijk De Biest zijn 2 aanvragen ingediend:

a- Het planten van bomen in de Kloosterstraat. Dit is nog in overleg bij de gemeente, maar waarschijnlijk zal dit moeten wachten op het herinrichten van de straat

b- Het planten van  een viertal bomen in en bij de hondenuitlaatplaats Graafschap Hornelaan (Bij speelterrein Noord-Oost). Hier zijn in het verleden nooit bomen geplant vanwege de bestemming van een tankstation. Echter deze bestemming is vervallen. Door het planten van de bomen hebben de honden  en hun baas ook schaduw en wordt de industrie beter afgeschermd voor de bewoners aan de Noorderlaan. We zoeken voor de bomen nog een sponsor.

Voor het sponsoren benaderen we vooral bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zich willen profileren door een duurzaam beleid. Gebleken is dat ook bewoners, instellingen en wijkraden belangstelling hebben om bomen te schenken.

Mede door beperkte publiciteit en een overvolle agenda bij bepaalde gemeenteambtenaren (o.a. door bezoek jury voor de Groenste Stad) is de actie een Groener en Gezonder Weert nog niet tot wasdom gekomen. We overwegen derhalve om de actie het komend jaar voort te zetten.

Mocht u nog markante plaatsen weten waar bomen uit kunnen groeien, laat dit ons weten. Ook publiciteit in uw wijkblad is welkom.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks

Stichting Groen Weert

www.groenweert.nl

Onderstaand bericht hebben we overgenomen van de site van wijkraad Leuken.

Meer groen op straat
02 september 2013 – Oproep aan inwoners: gratis een boom in uw omgeving
Stichting Groen Weert vraagt samen met de gemeente Weert hulp aan burgers en bedrijven om de woon- en werkomgeving verder te vergroenen. Hiervoor loopt het project ‘Een Groener en Gezonder Weert’. Weert was al de ‘Groenste Stad van Nederland 2012’ en dat wil de gemeente ambitieus blijven uitdragen. Zowel de gemeente als de Stichting Groen Weert wil inwoners daar ook actief bij betrekken.

Wat houdt het project in?
U als inwoner van Weert kunt aangeven wáár u meer groen wilt in uw straat of uw omgeving. De plaats en de gewenste boom geeft u door aan de Stichting Groen Weert. Deze laat uw voorstel vervolgens onderzoeken. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld ondergrondse leidingen en de eigendomssituatie. Aan bedrijven en instellingen wordt gevraagd om bomen te schenken. Immers zij hebben ook belang bij meer groen in hun omgeving. De gemeente zorgt uiteindelijk voor het planten van de bomen.

Waarom meer groen op straat?
•    Een groene uitstraling geeft een mooi en plezierig aanzicht in de straat. Uw woning kan hierdoor in waarde stijgen.
•    Meer groen in de straat geeft schaduw en verkoeling op hete zomerdagen, en biedt een onderkomen aan (zang)vogels.
•    Bomen absorberen koolstofdioxide en fijn stof en produceren zuurstof. Daarmee dragen zij bij aan verbetering van uw gezondheid én van het milieu.

U kunt aangeven wáár u een boom wilt laten planten op het formulier dat u van de website van de Stichting Groen Weert kunt printen (www.groenweert.nl) of af kunt halen bij de balie Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Weert. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen per email via info@groenweert.nl.

Mocht u of uw bedrijf een of meerdere bomen willen schenken, dan graag eveneens contact  opnemen met Stichting Groen Weert. Op de website van Stichting Groen Weert is meer informatie hierover te vinden op de homepagina onderaan (onder Meer artikelen, artikel 1).

De actie is officieel gestart op zondag 21 april met een Bomendag in het NMC en wordt mogelijk in 2014 voortgezet.

Met dank aan wijkraad Moesel voor de leuke cartoon.