Paterskerk Biest Weert

Rondleiding Paterskerk, de dynastieke grafkerk van de graven van Horne

Op zondag 4 juni is er rondleiding in de voormalige Aldenborgh  (kasteel van de graven van Horne) de huidige Paterskerk. De wandeling start in de grote kerk met een korte presentatie over geschiedenis van de kerk en de aanwezige grafkelders van de graven van Horne.  Aansluitend brengen we een bezoek aan de onlangs ontdekte grafkelder met daarin een mergelstenen muur, een fundament van kasteel de Aldenborgh. Via de kerk, met het neogotisch monument voor de twee Weerter heiligen Hieronymus en Antonius, Martelaren van Gorcum die in 1572 (450 jaar geleden) werden gemarteld en vermoord, lopen we richting kapel / priesterkoor.

Boven de koorafsluiting, een geschenk van Jan van der Croon, is een orgelkas zichtbaar. Dit orgel is destijds gebouwd door Van Dinter in 1851. In 1864 bouwde dezelfde firma een rugwerk voor het orgel. In 1921 bouwde de Weerter orgelbouwer Vermeulen een nieuw orgel in de bestaande orgelkas. Het (priester)koor heeft een 17de eeuws barok hoogaltaar met een verwisselbaar altaardoek en achtergelegen kapellen (1930) en Portiuncula kapel (1652).  In deze kapel kon je op 2 augustus een Portiuncula-aflaat verdienen,, waarmee zielen uit het vagevuur werden verlost. Als bijkomende voorwaarden werd gesteld dat de verkrijger had gebiecht, de communie had ontvangen en het Onze Vader, het Weesgegroet en het Credo had gebeden.

Van daaruit bezoeken we tuin met de voormalige werkhuizen en brouwerij ‘Het Slot’, gelegen aan de 13de eeuwse slotgracht (onderdeel van de Bocholterbeek).  Als afsluiting gaan we via een middeleeuwse wenteltrap naar de zolder die er uit ziet als een omgekeerd houten schip. Hier bekijken we de bouwsporen uit het verleden en de geheime schuilkamer van de minderbroeders franciscanen die tijdens de Franse Revolutie in gebruik was.

Geschiedenis

De Paterskerk (de Aldenborgh) was een donjon van de Graven van Horne, gebouwd omstreeks 1290. Op 1 juli 1296 sloot Willem II van Horne een verdrag met zijn neef, Gosen van Borne, die heer van Bocholt was. Het betrof een aftakking van de Abeek naar Weert en verder naar Nederweert, om de grachten rond de stad Weert en rond het kasteel De Aldenborgh van water te voorzien. De hoeveelheid water werd bepaald als doer eyn biecaer loupen kan (biecaer = bijenkorf). Dit werd geregeld door een sluis. In 1481 werd deze hoeveelheid verdrievoudigd.

De Aldenborgh was in de 14de en 15de eeuw het bestuurscentrum van de macht in deze (grensoverschrijdende) regio. Graaf Jacob I van Horne (1433-1488), heer van Altena, Kortessem, Montigny, Weert, Wessem, Bocholt, Cranendonck en Eindhoven schonk deze ‘Aldenborgh’ in 1461 op verzoek van zijn vrouw Johanna van Meurs aan de Minderbroeders Franciscanen.

Dynastieke grafkerk van de graven van Horne

De paterskerk is de dynastieke grafkerk van de graven van Horne. In de kerk bevindt zich een grafkelder met graaf Jacob I (†1488) en zijn zoon graaf Jacob II (†1502). In het koor van de kerk bevindt zich de grafkelder van Graaf Jan van Horne (†1541), broer van graaf Jacob III en de stiefvader van graaf Philippe de Montmorency. Ook zijn vader Joseph de Montmorency (Bologna †1529) zou op verzoek van zijn vrouw Anna van Egmont (1504-1574) in de Paterskerk (deels) herbegraven zijn.

Hieronymus klooster uniek in Nederland

Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters in Nederland is de kerk bewaard. Acht kerken worden nog voor de eredienst gebruikt, waarvan de Paterskerk in Weert de enige middeleeuwse kerk is die sindsdien onafgebroken door de minderbroeders Franciscanen wordt gebruikt. Het klooster is sinds 1997 in gebruik als verzorgingshuis en biedt plaats aan 66 bewoners.

De rondleiding start op zondag om 11.00 uur, duurt ca 2 uur en kost € 15,- per persoon.

Inclusief een ‘eigen’ kloosterbiertje na afloop en is te reserveren via: https://www.weertzzz.nl/product/wandelingen/rondleiding-4juni-paterskerk/

Nieuws van werkgroep Park de Weijer

Activiteiten rond Park de Weijer,IMG_20151212_104504 (Small)

In de afgelopen december is het dan eindelijk gebeurd: de woonunits van de Weijer zijn verplaatst.

Wat staat er nu op de planning:

De aanleg van het park de Weijer zal nu plaatsvinden. De Firma Janssen gaat samen met de gemeente Weert en de buurtbewoners verder met het voorgestelde plan van het aanleggen van het park. Dat betekent dat de fundering en de voorzieningen die er nu nog liggen worden verwijderd en de grond wordt los gemaakt. De waterpartij wordt aangelegd evenals de wandelpaden worden voorzien. Hierna wordt het grasveld ingezaaid.

Daarnaast zal de regio Doolhofstraat / Vijverhof/ Zwarte pad worden aangepakt door de gemeente. Het hondenuitlaat terrein/ravotterrein zalIMG_20160121_114451 behouden blijven en worden opgenomen in het park de Weijer.

De verwaarloosde strook langs het zwarte pad wordt ook opgeruimd en opnieuw ingericht om zo een geheel met het park te gaan vormen.

Het resultaat zal een terrein zijn met een toegang vanaf de Graafschap Hornelaan, met paden naar enerzijds het kanaal en anderzijds naar de Doolhofstraat richting het hospice.

Hulp gevraagd om er óns park van te maken.

Vanaf dan is de tijd ook daar om de aanplant van de bomen en het plaatsen van de banken etc. te gaan uitvoeren en daarvoor wordt er vanuit de buurt hulp gevraagd (om te helpen met de aanplant van deze bomen.) Het betreft lichte werkzaamheden. “Vele handen maken licht werk”

Naast het plaatsen van enkele banken zal dat de laatste klus zijn om het park in grote lijnen haar vorm te geven.

Wat is er al uitgevoerd tussen de kerst en oud /nieuw:

Door de wijkraad de Biest zijn een 5 tal bomen beschikbaar gesteld voor het park en het gebied nabij de Doolhofstraat/ Vijverhof.IMG_20151229_141337

Deze 5 bomen zijn op 28 december 2015 geleverd door teler “ de Takgroep” uit Nederweert en samen met enkele buurtbewoners/vrijwilligers zijn de bomen geplant en mogen nu een mooi geheel gaan vormen. Binnenkort komt er nog een informatiebordje bij te staan.

Voor de spontane hulp worden de vrijwilligers Pieter, Paul, Tiny en Ronny met de koffie, bedankt namens de werkgroep de Weijer voor hun inzet en enthousiasme.

Banken voor de Weijer,

Door Land van Horne zijn 3 banken beschikbaar gesteld voor de aankleding in het park de Weijer. Dit aanbod hebben we aangenomen.

Met enkel vrijwilligers hebben we deze banken vanaf het terrein van Van Berloheem naar de Weijer verplaatst.

Aanvankelijk werd gedacht om deze banken met planken en al te laten vervoeren door het sloopbedrijf Spierings, echter dat bleek niet mogelijk.

Vandaar dat er een beroep werd gedaan op vrijwilligers om de planken los te bouten en de betonnen voeten uit te graven.banken binnenplaats

Dinsdagmorgen 5 januari 2016 begonnen we met vier personen aan de klus, Didonne, Bé, Paul en Gerard. De bouten bleken echter zo vast te zitten dat Paul en Gerard nog extra gereedschap moesten halen.

Na drie banken gedemonteerd te hebben bleek dat 2 betonnen voeten gebroken waren, vandaar dat ook van een vierde bank de planken verwijderd moesten worden. De bouten zaten bij deze bank zo vast dat we met 3 man sterk aan de bouten moesten draaien.

Ook zat een voet muurvast in de wortels van een boom. Echter uiteindelijk lukte het om ook deze schadevrij los te krijgen.

Met voldoening konden we naar het resultaat terug kijken.

Door Spierings zijn de bankonderdelen in de nabijheid van De Weijer opgeslagen wachtend op een nieuwe locatie en op een schilder. Mocht u in de gelegenheid zijn mee te helpen met het schilderen van de planken, laat het dan weten. Overigens kunnen we vooral voor het planten van bomen nog hulp gebruiken. Gelieve te melden bij Paul Vanderfeesten van de Wijkraad de Biest via wijkraaddebiest@oulook.com of tel 0648550274.

Laatste nieuws: Er is een gesprek geweest met debij wilg-roger-de-vos imkersvereniging st. Ambrosius. Men wil graag in het park of in de buurt van het park enkele bijenkasten plaatsen. Het is mogelijk om een cursus bijenhouder/imker te volgen. Meer info de Weijer zie de pagina van de Weijer. link: Weijer

E-mail van wijkraad de Biest aan de wijkbewoners.

 

commissievergadering m.b.t. erfgoed op de Biest

Aan: Wijkraad de Biest
Beste wijkbewoners,Op maandag 19 januari is er op het gemeentehuis een vergadering van de

Raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW)

De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) behandelt in grote lijnen de taakvelden van de voormalige commissies Algemene Zaken en Welzijn.
Het betreffen de volgende taakvelden:
Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen);
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.

Omdat er op die dag een onderwerp aan de orde komt, dat onze wijk aangaat, wil de wijkraad u nog eens op deze vergadering wijzen. Aan de orde komt o.a.: het vaststellen van de notitie Analyse en Visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving, en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

Dit betreft  in onze wijk vooral de ruimtelijke lijn Markt-Biest (Weert Van Hornestad), m.n.de Nijenborgh (kasteelensemble) en de Aldenborgh (voormalig klooster Franciscanen).
Zie hier de links naar de bestanden:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20Notitie%20Analyse%20en%20visie%20op%20erfgoedaspecten%20in%20de%20leefomgeving.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20RAD-001057.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20BW141216-25.pdf

Met vriendelijke groet,

Namens wijkraad de Biest,
Paul Vanderfeesten

Meer groen op straat

Berichten van Stichting Groen Weert:

Weert is uitgekozen als ‘Groenste stad van Nederland’. Steeds meer raakt men doordrongen van het belang van het groen voor onze samenleving.

In veel wijken, maar ook in de binnenstad, is nog ruimte voor bomen op zowel gemeentelijke als particuliere grond.

Daarbij komt dat veel bedrijven een groene uitstraling wensen en hun CO2  uitstoot en de door hun veroorzaakte fijnstof willen compenseren in meer groen en daarom  bereid  zijn bomen te schenken.

Via de actie, ‘Een Groener en Gezonder Weert’ proberen we beide partijen bij elkaar te brengen.

Vanuit de wijk De Biest zijn 2 aanvragen ingediend:

a- Het planten van bomen in de Kloosterstraat. Dit is nog in overleg bij de gemeente, maar waarschijnlijk zal dit moeten wachten op het herinrichten van de straat

b- Het planten van  een viertal bomen in en bij de hondenuitlaatplaats Graafschap Hornelaan (Bij speelterrein Noord-Oost). Hier zijn in het verleden nooit bomen geplant vanwege de bestemming van een tankstation. Echter deze bestemming is vervallen. Door het planten van de bomen hebben de honden  en hun baas ook schaduw en wordt de industrie beter afgeschermd voor de bewoners aan de Noorderlaan. We zoeken voor de bomen nog een sponsor.

Voor het sponsoren benaderen we vooral bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zich willen profileren door een duurzaam beleid. Gebleken is dat ook bewoners, instellingen en wijkraden belangstelling hebben om bomen te schenken.

Mede door beperkte publiciteit en een overvolle agenda bij bepaalde gemeenteambtenaren (o.a. door bezoek jury voor de Groenste Stad) is de actie een Groener en Gezonder Weert nog niet tot wasdom gekomen. We overwegen derhalve om de actie het komend jaar voort te zetten.

Mocht u nog markante plaatsen weten waar bomen uit kunnen groeien, laat dit ons weten. Ook publiciteit in uw wijkblad is welkom.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks

Stichting Groen Weert

www.groenweert.nl

Onderstaand bericht hebben we overgenomen van de site van wijkraad Leuken.

Meer groen op straat
02 september 2013 – Oproep aan inwoners: gratis een boom in uw omgeving
Stichting Groen Weert vraagt samen met de gemeente Weert hulp aan burgers en bedrijven om de woon- en werkomgeving verder te vergroenen. Hiervoor loopt het project ‘Een Groener en Gezonder Weert’. Weert was al de ‘Groenste Stad van Nederland 2012’ en dat wil de gemeente ambitieus blijven uitdragen. Zowel de gemeente als de Stichting Groen Weert wil inwoners daar ook actief bij betrekken.

Wat houdt het project in?
U als inwoner van Weert kunt aangeven wáár u meer groen wilt in uw straat of uw omgeving. De plaats en de gewenste boom geeft u door aan de Stichting Groen Weert. Deze laat uw voorstel vervolgens onderzoeken. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld ondergrondse leidingen en de eigendomssituatie. Aan bedrijven en instellingen wordt gevraagd om bomen te schenken. Immers zij hebben ook belang bij meer groen in hun omgeving. De gemeente zorgt uiteindelijk voor het planten van de bomen.

Waarom meer groen op straat?
•    Een groene uitstraling geeft een mooi en plezierig aanzicht in de straat. Uw woning kan hierdoor in waarde stijgen.
•    Meer groen in de straat geeft schaduw en verkoeling op hete zomerdagen, en biedt een onderkomen aan (zang)vogels.
•    Bomen absorberen koolstofdioxide en fijn stof en produceren zuurstof. Daarmee dragen zij bij aan verbetering van uw gezondheid én van het milieu.

U kunt aangeven wáár u een boom wilt laten planten op het formulier dat u van de website van de Stichting Groen Weert kunt printen (www.groenweert.nl) of af kunt halen bij de balie Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Weert. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen per email via info@groenweert.nl.

Mocht u of uw bedrijf een of meerdere bomen willen schenken, dan graag eveneens contact  opnemen met Stichting Groen Weert. Op de website van Stichting Groen Weert is meer informatie hierover te vinden op de homepagina onderaan (onder Meer artikelen, artikel 1).

De actie is officieel gestart op zondag 21 april met een Bomendag in het NMC en wordt mogelijk in 2014 voortgezet.

Met dank aan wijkraad Moesel voor de leuke cartoon.

Contact met gemeente Weert

U bent waarschijnlijk gewend om de Servicelijn van de gemeente te bellen als u iets wilt melden over de openbare ruimte. Dit nummer bestaat niet meer. Alle vragen en meldingen lopen via het algemene telefoonnummer van de Gemeente (0495) 575 000. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het Klant Contact Centrum (KCC)-telefonie.

Binnen het KCC wordt de melding aangenomen, opgenomen in een meldingensysteem (KIM) en vervolgens doorgezet naar de afdeling Openbaar gebied, die de melding afhandelt.

Klant Contact Centrum
De Gemeente wil haar dienstverlening naar burgers verbeteren. Een van de veranderingen is het terugbrengen van het aantal doorkiesnummers. Er is nu één duidelijk aanspreekpunt voor burgers: het Klant Contact Centrum. Hier kunnen klanten/burgers met alle vragen terecht, ongeacht hoe ze contact zoeken met de gemeente (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk aan een balie). In het Klant Contact Centrum zijn medewerkers actief die veel vragen van klanten snel en juist kunnen beantwoorden. Bij complexere vragen weten zij de weg te vinden naar de juiste collega of instelling.
Behalve bellen kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht op het Digitaal Loket van de gemeente Weert: http://weert.nl/digitaalloket

Wijkblad februari 2012

In dit wijkblad onder meer:

Nieuws van de gemeente, oproep van een buurtbewoonster, oproep wijkmentoren, terugblik op de kerstmarkt 2011, dierenpolitie ook in Weert, stichting Groen Weert, handige adressen en telefoonnummers. Klik op deze link:  wijkblad De Biest 2012( feb.)

Kasteel De Aldenborgh

Kasteel De Aldenborgh was/is een kasteel gelegen aan het riviertje de Biest aan de noordkant van het oude Weert.

[bewerken] Bouwkundig

De oude burcht van de Van Horne’s moet hebben gestaan waar nu de Paterskerk aan de Dries staat. Hoe ze eruit heeft gezien weten we niet. Het omgebouwde klooster is van start gegaan in dit gebouw en er zullen ongetwijfeld slaapvertrekken bijgebouwd zijn, evenals een kerk. Het pand is meerdere malen verwoest geweest te beginnen in de Tachtigjarige Oorlog en in 1703, zodat van de huidige bebouwing slechts weinig echt oud is.

[bewerken] Eigenaren

De heren van (later graven) van Horn(e) (Graafschap Horn), waren eind 13e eeuw de stichters van het kasteel De Aldenborg. Na de bouw van een nieuw kasteel, Nijenborgh, in 1455 werd De Aldenborgh in 1461 afgestaan aan Franciscanen-Minderbroeders en omgebouwd tot een klooster.

Deze orde heeft het nog steeds in bezit; slechts in de Franse periode van 1794 tot 1836 is het staatsbezit geweest. Tegenwoordig is het een Klooster- en verzorgingstehuis onder de naam Hieronymus Bos.