Nieuws van werkgroep Park de Weijer

Activiteiten rond Park de Weijer,IMG_20151212_104504 (Small)

In de afgelopen december is het dan eindelijk gebeurd: de woonunits van de Weijer zijn verplaatst.

Wat staat er nu op de planning:

De aanleg van het park de Weijer zal nu plaatsvinden. De Firma Janssen gaat samen met de gemeente Weert en de buurtbewoners verder met het voorgestelde plan van het aanleggen van het park. Dat betekent dat de fundering en de voorzieningen die er nu nog liggen worden verwijderd en de grond wordt los gemaakt. De waterpartij wordt aangelegd evenals de wandelpaden worden voorzien. Hierna wordt het grasveld ingezaaid.

Daarnaast zal de regio Doolhofstraat / Vijverhof/ Zwarte pad worden aangepakt door de gemeente. Het hondenuitlaat terrein/ravotterrein zalIMG_20160121_114451 behouden blijven en worden opgenomen in het park de Weijer.

De verwaarloosde strook langs het zwarte pad wordt ook opgeruimd en opnieuw ingericht om zo een geheel met het park te gaan vormen.

Het resultaat zal een terrein zijn met een toegang vanaf de Graafschap Hornelaan, met paden naar enerzijds het kanaal en anderzijds naar de Doolhofstraat richting het hospice.

Hulp gevraagd om er óns park van te maken.

Vanaf dan is de tijd ook daar om de aanplant van de bomen en het plaatsen van de banken etc. te gaan uitvoeren en daarvoor wordt er vanuit de buurt hulp gevraagd (om te helpen met de aanplant van deze bomen.) Het betreft lichte werkzaamheden. “Vele handen maken licht werk”

Naast het plaatsen van enkele banken zal dat de laatste klus zijn om het park in grote lijnen haar vorm te geven.

Wat is er al uitgevoerd tussen de kerst en oud /nieuw:

Door de wijkraad de Biest zijn een 5 tal bomen beschikbaar gesteld voor het park en het gebied nabij de Doolhofstraat/ Vijverhof.IMG_20151229_141337

Deze 5 bomen zijn op 28 december 2015 geleverd door teler “ de Takgroep” uit Nederweert en samen met enkele buurtbewoners/vrijwilligers zijn de bomen geplant en mogen nu een mooi geheel gaan vormen. Binnenkort komt er nog een informatiebordje bij te staan.

Voor de spontane hulp worden de vrijwilligers Pieter, Paul, Tiny en Ronny met de koffie, bedankt namens de werkgroep de Weijer voor hun inzet en enthousiasme.

Banken voor de Weijer,

Door Land van Horne zijn 3 banken beschikbaar gesteld voor de aankleding in het park de Weijer. Dit aanbod hebben we aangenomen.

Met enkel vrijwilligers hebben we deze banken vanaf het terrein van Van Berloheem naar de Weijer verplaatst.

Aanvankelijk werd gedacht om deze banken met planken en al te laten vervoeren door het sloopbedrijf Spierings, echter dat bleek niet mogelijk.

Vandaar dat er een beroep werd gedaan op vrijwilligers om de planken los te bouten en de betonnen voeten uit te graven.banken binnenplaats

Dinsdagmorgen 5 januari 2016 begonnen we met vier personen aan de klus, Didonne, Bé, Paul en Gerard. De bouten bleken echter zo vast te zitten dat Paul en Gerard nog extra gereedschap moesten halen.

Na drie banken gedemonteerd te hebben bleek dat 2 betonnen voeten gebroken waren, vandaar dat ook van een vierde bank de planken verwijderd moesten worden. De bouten zaten bij deze bank zo vast dat we met 3 man sterk aan de bouten moesten draaien.

Ook zat een voet muurvast in de wortels van een boom. Echter uiteindelijk lukte het om ook deze schadevrij los te krijgen.

Met voldoening konden we naar het resultaat terug kijken.

Door Spierings zijn de bankonderdelen in de nabijheid van De Weijer opgeslagen wachtend op een nieuwe locatie en op een schilder. Mocht u in de gelegenheid zijn mee te helpen met het schilderen van de planken, laat het dan weten. Overigens kunnen we vooral voor het planten van bomen nog hulp gebruiken. Gelieve te melden bij Paul Vanderfeesten van de Wijkraad de Biest via wijkraaddebiest@oulook.com of tel 0648550274.

Laatste nieuws: Er is een gesprek geweest met debij wilg-roger-de-vos imkersvereniging st. Ambrosius. Men wil graag in het park of in de buurt van het park enkele bijenkasten plaatsen. Het is mogelijk om een cursus bijenhouder/imker te volgen. Meer info de Weijer zie de pagina van de Weijer. link: Weijer

E-mail van wijkraad de Biest aan de wijkbewoners.

 

commissievergadering m.b.t. erfgoed op de Biest

Aan: Wijkraad de Biest
Beste wijkbewoners,Op maandag 19 januari is er op het gemeentehuis een vergadering van de

Raadscommissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW)

De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) behandelt in grote lijnen de taakvelden van de voormalige commissies Algemene Zaken en Welzijn.
Het betreffen de volgende taakvelden:
Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financiën, duurzaamheid (natuur en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen);
Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.

Omdat er op die dag een onderwerp aan de orde komt, dat onze wijk aangaat, wil de wijkraad u nog eens op deze vergadering wijzen. Aan de orde komt o.a.: het vaststellen van de notitie Analyse en Visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving, en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

Dit betreft  in onze wijk vooral de ruimtelijke lijn Markt-Biest (Weert Van Hornestad), m.n.de Nijenborgh (kasteelensemble) en de Aldenborgh (voormalig klooster Franciscanen).
Zie hier de links naar de bestanden:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20Notitie%20Analyse%20en%20visie%20op%20erfgoedaspecten%20in%20de%20leefomgeving.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20RAD-001057.pdf

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20BV-IW/Documenten/Vergaderingen%202015/Vergadering%20BV-IW%202015-01-19/06%20BW141216-25.pdf

Met vriendelijke groet,

Namens wijkraad de Biest,
Paul Vanderfeesten

Meer groen op straat

Berichten van Stichting Groen Weert:

Weert is uitgekozen als ‘Groenste stad van Nederland’. Steeds meer raakt men doordrongen van het belang van het groen voor onze samenleving.

In veel wijken, maar ook in de binnenstad, is nog ruimte voor bomen op zowel gemeentelijke als particuliere grond.

Daarbij komt dat veel bedrijven een groene uitstraling wensen en hun CO2  uitstoot en de door hun veroorzaakte fijnstof willen compenseren in meer groen en daarom  bereid  zijn bomen te schenken.

Via de actie, ‘Een Groener en Gezonder Weert’ proberen we beide partijen bij elkaar te brengen.

Vanuit de wijk De Biest zijn 2 aanvragen ingediend:

a- Het planten van bomen in de Kloosterstraat. Dit is nog in overleg bij de gemeente, maar waarschijnlijk zal dit moeten wachten op het herinrichten van de straat

b- Het planten van  een viertal bomen in en bij de hondenuitlaatplaats Graafschap Hornelaan (Bij speelterrein Noord-Oost). Hier zijn in het verleden nooit bomen geplant vanwege de bestemming van een tankstation. Echter deze bestemming is vervallen. Door het planten van de bomen hebben de honden  en hun baas ook schaduw en wordt de industrie beter afgeschermd voor de bewoners aan de Noorderlaan. We zoeken voor de bomen nog een sponsor.

Voor het sponsoren benaderen we vooral bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en zich willen profileren door een duurzaam beleid. Gebleken is dat ook bewoners, instellingen en wijkraden belangstelling hebben om bomen te schenken.

Mede door beperkte publiciteit en een overvolle agenda bij bepaalde gemeenteambtenaren (o.a. door bezoek jury voor de Groenste Stad) is de actie een Groener en Gezonder Weert nog niet tot wasdom gekomen. We overwegen derhalve om de actie het komend jaar voort te zetten.

Mocht u nog markante plaatsen weten waar bomen uit kunnen groeien, laat dit ons weten. Ook publiciteit in uw wijkblad is welkom.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks

Stichting Groen Weert

www.groenweert.nl

Onderstaand bericht hebben we overgenomen van de site van wijkraad Leuken.

Meer groen op straat
02 september 2013 – Oproep aan inwoners: gratis een boom in uw omgeving
Stichting Groen Weert vraagt samen met de gemeente Weert hulp aan burgers en bedrijven om de woon- en werkomgeving verder te vergroenen. Hiervoor loopt het project ‘Een Groener en Gezonder Weert’. Weert was al de ‘Groenste Stad van Nederland 2012’ en dat wil de gemeente ambitieus blijven uitdragen. Zowel de gemeente als de Stichting Groen Weert wil inwoners daar ook actief bij betrekken.

Wat houdt het project in?
U als inwoner van Weert kunt aangeven wáár u meer groen wilt in uw straat of uw omgeving. De plaats en de gewenste boom geeft u door aan de Stichting Groen Weert. Deze laat uw voorstel vervolgens onderzoeken. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld ondergrondse leidingen en de eigendomssituatie. Aan bedrijven en instellingen wordt gevraagd om bomen te schenken. Immers zij hebben ook belang bij meer groen in hun omgeving. De gemeente zorgt uiteindelijk voor het planten van de bomen.

Waarom meer groen op straat?
•    Een groene uitstraling geeft een mooi en plezierig aanzicht in de straat. Uw woning kan hierdoor in waarde stijgen.
•    Meer groen in de straat geeft schaduw en verkoeling op hete zomerdagen, en biedt een onderkomen aan (zang)vogels.
•    Bomen absorberen koolstofdioxide en fijn stof en produceren zuurstof. Daarmee dragen zij bij aan verbetering van uw gezondheid én van het milieu.

U kunt aangeven wáár u een boom wilt laten planten op het formulier dat u van de website van de Stichting Groen Weert kunt printen (www.groenweert.nl) of af kunt halen bij de balie Ruimtelijke Zaken bij de gemeente Weert. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen per email via info@groenweert.nl.

Mocht u of uw bedrijf een of meerdere bomen willen schenken, dan graag eveneens contact  opnemen met Stichting Groen Weert. Op de website van Stichting Groen Weert is meer informatie hierover te vinden op de homepagina onderaan (onder Meer artikelen, artikel 1).

De actie is officieel gestart op zondag 21 april met een Bomendag in het NMC en wordt mogelijk in 2014 voortgezet.

Met dank aan wijkraad Moesel voor de leuke cartoon.

Contact met gemeente Weert

U bent waarschijnlijk gewend om de Servicelijn van de gemeente te bellen als u iets wilt melden over de openbare ruimte. Dit nummer bestaat niet meer. Alle vragen en meldingen lopen via het algemene telefoonnummer van de Gemeente (0495) 575 000. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het Klant Contact Centrum (KCC)-telefonie.

Binnen het KCC wordt de melding aangenomen, opgenomen in een meldingensysteem (KIM) en vervolgens doorgezet naar de afdeling Openbaar gebied, die de melding afhandelt.

Klant Contact Centrum
De Gemeente wil haar dienstverlening naar burgers verbeteren. Een van de veranderingen is het terugbrengen van het aantal doorkiesnummers. Er is nu één duidelijk aanspreekpunt voor burgers: het Klant Contact Centrum. Hier kunnen klanten/burgers met alle vragen terecht, ongeacht hoe ze contact zoeken met de gemeente (schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk aan een balie). In het Klant Contact Centrum zijn medewerkers actief die veel vragen van klanten snel en juist kunnen beantwoorden. Bij complexere vragen weten zij de weg te vinden naar de juiste collega of instelling.
Behalve bellen kunt u met uw vragen natuurlijk ook terecht op het Digitaal Loket van de gemeente Weert: http://weert.nl/digitaalloket

Wijkblad februari 2012

In dit wijkblad onder meer:

Nieuws van de gemeente, oproep van een buurtbewoonster, oproep wijkmentoren, terugblik op de kerstmarkt 2011, dierenpolitie ook in Weert, stichting Groen Weert, handige adressen en telefoonnummers. Klik op deze link:  wijkblad De Biest 2012( feb.)

Kasteel De Aldenborgh

Kasteel De Aldenborgh was/is een kasteel gelegen aan het riviertje de Biest aan de noordkant van het oude Weert.

[bewerken] Bouwkundig

De oude burcht van de Van Horne’s moet hebben gestaan waar nu de Paterskerk aan de Dries staat. Hoe ze eruit heeft gezien weten we niet. Het omgebouwde klooster is van start gegaan in dit gebouw en er zullen ongetwijfeld slaapvertrekken bijgebouwd zijn, evenals een kerk. Het pand is meerdere malen verwoest geweest te beginnen in de Tachtigjarige Oorlog en in 1703, zodat van de huidige bebouwing slechts weinig echt oud is.

[bewerken] Eigenaren

De heren van (later graven) van Horn(e) (Graafschap Horn), waren eind 13e eeuw de stichters van het kasteel De Aldenborg. Na de bouw van een nieuw kasteel, Nijenborgh, in 1455 werd De Aldenborgh in 1461 afgestaan aan Franciscanen-Minderbroeders en omgebouwd tot een klooster.

Deze orde heeft het nog steeds in bezit; slechts in de Franse periode van 1794 tot 1836 is het staatsbezit geweest. Tegenwoordig is het een Klooster- en verzorgingstehuis onder de naam Hieronymus Bos.

Kasteel Nijenborgh

Beschrijving van het kasteel

Het kasteel is een ruïne van de tussen 1455 en 1461 door Jacob I van Horne gebouwde burcht. Deze burcht was de zetel van de heren van Weert, de latere graven van Horn, en bestond uit een hoofdburcht en een, eveneens 15e-eeuwse, voorburcht. De hoofdburcht was gelegen op een dubbel omgracht terrein en had een rechthoekig grond plan van circa 75×60 meter met een ommuurde binnenplaats. Op de hoekpunten lagen vier torens, waarvan op de noord- en zuidhoek twee forse vierkante torens met hoge spitsen en laatgotische architectuur, met grote ramen, arkeltorentjes, dakkapellen en een traptoren, en twee kleinere ronde torens op de beide andere hoeken. Het had een grote, zeer hoge woonvleugel met trapgevels, die was geplaatst tegen een van de lange zijden, een poortgebouw en voor het overige was het gesloten door een kasteelmuur.

Het kasteel werd verwoest in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het beleg van Weert. Hetgeen er overbleef waren de restanten van de hoektorens, de ommuring en delen van het poortgebouw in de voorburcht.

Nijenborgh Weert

Op de fundamenten van de vierkante zuidelijke toren werd in 1841 het huidige herenhuis Op de Biest gebouwd. De ronde oostelijke toren werd in de 19e eeuw nog verho

ogd.

[bewerken] Geschiedenis en bewoners

De heren van Horn die hun stamslot hadden in Horn, behoorden tot de voornaamste adel in de Nederlanden. Toen ze vanaf de 12e eeuw het voogdijschap over Weert verwierven, besloten ze om hun zetel te verplaatsen naar die stad en bouwden hiervoor de Aldenborgh. Omdat dit kasteel in 1455 niet meer aan de eisen van die tijd voldeed werd besloten om een nieuwe burcht te bouwen. Het verrees op enkele honderden meters van de Aldenborgh, tegen de stadsomwalling van Weert en ze noemden dit de Nijenborgh (Nieuwe Burcht). De Aldenborgh werd in 1461, toen de nieuwe burcht klaar was, geschonken aan de Minderbroeders.

De eerste bewoner van de Nijenborgh was Jacob I van Horne, die in 1450 op Kruistocht was geweest in het Heilige Land. Als beloning hiervoor werd hij tot ridder geslagen door Frederik III en mocht hij voortaan de titel “Graaf van Horn” dragen. Een van zijn zonen, Jan van Horne geboren in 1458, werd de latere Prins-bisschop van Luik. Een andere zoon, Jacob II van Horne, werd in 1472 zijn opvolger als heer van Weert en graaf van Horne. Jacob I nam toen zijn intrek bij Minderbroeders in de Aldenborgh.

[bewerken] Filips van Montmorency

De meest bekende nazaat van de van Horne’s was Filips van Montmorency. Hij was de zoon van Jozef van Montmorency, graaf van Nevele en was in zijn jonge jaren eerst page, later kamerheer aan het hof van keizer Karel V. Zijn moeder Anna van Egmont, hertrouwde met Jan van Horne (1480-1540). Filips werd in 1540 door een beschikking van zijn stiefvader eigenaar van de Nijenborgh, het graafschap Horne en de heerlijkheden Heusden, Altena en Weert naliet. Hij was gehuwd met Walburgia van Nieuwenaar, een welgestelde edelvrouw. Hij maakte snel carrière, in 1555 stadhouder (legeraanvoerder) van Gelre en in 1556 Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. In 1558 volgde hij Maximiliaan II van Bourgondië op als admiraal van de Nederlanden en in 1559 was hij admiraal-generaal van de Spaanse vloot en begeleide hij in die functie Philips II naar Spanje. Door zijn grote successen werd hij benoemd tot lid van de Raad van State. In deze hoedanigheid behoorde hij later, samen met Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Brederode, tot de kopstukken van het verzet tegen het beleid van de kardinaal Antoine Perrenot Granvelle, bisschop van Atrecht, die de inquisitie (vervolging van de protestanten) invoerde in Vlaanderen. Filips II stuurde in 1579 de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen na de Beeldenstorm. Willem van Oranje ontvluchtte hierop Brussel; Egmont en Horne besloten niet te vluchten. Alva liet vrijwel direct na zijn aankomst de graven Egmont en Horne arresteren. Op 5 juni 1568 werden beide edellieden onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Filips van Montmorency werd begraven in de Sint Martinuskerk in Weert. De titel Graaf van Horne ging over op zijn jongere broer Floris die echter in 1570 ook om het leven werd gebracht na een missie van de Spaanse koning.

Opvolgers van de van Horne’s als heren van Weert werden de prinsen van Chimay uit Henegouwen.

Kasteel op de Biest, Weert

 

[bewerken] 80-jarige oorlog en later

De onthoofding van Egmont en Hoorne werd het definitieve sein voor de Nederlandse opstand. Kasteel Nijenborgh werd meerdere malen belegerd tijdens de 80-jarige oorlog, afwisselend door de Spaanse en Staatse troepen. Het werd onder andere in 1578 door Willem van Oranje ingenomen maar nauwelijks drie maanden later in februari 1579 weer door het leger van de Hertog van Parma heroverd. Het kasteel werd in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog vrijwel geheel verwoest door de troepen van de hertog van Marlborough, John Churchill (voorvader van Winston Churchill). Alleen de ruïne van de toegangspoort van de voorburcht en resten van enkele hoektorens getuigen nu nog van de aanwezigheid van dit kasteel.

Het kasteel bleef wel nog in bezit van de prinsen van Chimay, maar werd niet meer door hen herbouwd. Het raakte verder in verval omdat deze eigenaars er zich nauwelijks om bekommerden en liever in hun kastelen in Henegouwen verbleven. In 1841 werd de ruïne aangekocht door Louis Beerenbroek, voormalig burgemeester van Weert. Hij liet op de oostelijke torenresten een geheel nieuw herenhuis bouwen dat de naam kreeg “Huis Op de Biest”. Later woonden er nog de families Coenen, Wolterbeek en Scheymans. Deze laatste familie staat al sinds 1923 te boek als eigenaar van de huidige gebouwen en heeft er een houthandel gevestigd.

[bewerken] Bron

%d bloggers liken dit: