Wijkblad februari 2012

In dit wijkblad onder meer:

Nieuws van de gemeente, oproep van een buurtbewoonster, oproep wijkmentoren, terugblik op de kerstmarkt 2011, dierenpolitie ook in Weert, stichting Groen Weert, handige adressen en telefoonnummers. Klik op deze link:  wijkblad De Biest 2012( feb.)

Verkeer in de wijk

Het verkeersgedrag in de wijk moet beter worden. De gemeente, ROVL, wijkraden Biest en Groenewoud, de politie en de school hebben samengewerkt en door de wijk gelopen en de problemen op de locaties besproken.  In het volgende videootje kun je zien dat eraan gewerkt wordt en dat iedereen positief een oplossing wil.