Park de Weijer

2021 voorjaar en zomer: https://photos.app.goo.gl/LuBaGdom3H6DZrEp9

2021 winterfoto’s: https://photos.app.goo.gl/ajeK9sJYHbSvA6NW6

2020 nazomer: https://photos.app.goo.gl/KfdeACMRZVYHepSy7

Op 15 augustus 2020 werd wijkpark de Weijer feestelijk geopend. U kunt foto’s bekijken via deze link: https://photos.app.goo.gl/BEuXgL3b9nko491U8

De Weijer in de sneeuw zie de fotolink:  https://photos.app.goo.gl/L8QaoRbVUT1VieGX6

Werkzaamheden eind 2018 begin 2018 en het insectenhotel, het begin van de bijenoase: https://photos.app.goo.gl/Y1nzPLBmp7ccvHxZ8

Voor ideeën kijk ook eens op http://www.ikl-limburg.nl/dorpsgaarden/

Klussen op park de Weijer

Beste mensen, op zaterdag 28 april 2018 werd de smulhaag en de haag langs het zwarte pad weer flink onderhouden en het onkruid verwijderd. Toen dat geklaard was werd de rododendron achter het bankje aan de kant van de Scheepsbouwkade vrijgemaakt en gesnoeid zodat hij weer een goede vorm zal krijgen en kan uitgroeien zoals bijgevoegde foto.  Zaterdag 12 mei zijn de mensen die willen klussen of willen praten weer van harte welkom. We willen de Limburgse vlechthaag onkruidvrij maken en de paaltjes in de grond zetten en draad erover spannen. Zaterdag 12 mei dus van 10 tot 12 tussen de Graafschap Hornelaan, Doolhofstraat en Scheepsbouwkade. Tot dan!

 

 

Iedere maand op een, of enkele zaterdagmorgens gaan we klusjes doen in het park. Wij zoeken daarvoor vrijwilligers met of zonder groene vingers. U kunt zich aanmelden bij Paul Vanderfeesten tel. 0495 455272, Gerard Hendriks telefoon 0495 536357, of via e-mail: wijkraaddebiest@outlook.com.

Vermeld dan s.v.p. ook uw e-mailadres, dan kunnen wij u direct informeren wanneer we welke klusjes willen gaan doen. 

Al op zaterdag 14 april 2018. heetten wij om 10 uur voor de eerste keer vrijwilligers en belangstellenden welkom in het park, toen zijn we niet met alle klussen klaargekomen. Dus op 28 april gaan we ermee verder. 

Op de klus-zaterdagen zal uitleg gegeven worden van de vorderingen en de nieuwe plannen. Ook kunnen vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met schoffelen en aanbrengen van palen en draad in de Limburgse vlechthaag. We willen om de 2 weken met vrijwilligers lichte werkzaam-heden uitvoeren.(o.a. schoffelen en planten water geven enz.) De eerstvolgend zaterdag is dan 28 april om 10.00 uur. Geef uw e-mailadres op en wij informeren u over de klus-zaterdagen.  U kunt ook zomaar even aankomen om te kijken en te praten over het park. Iedereen kan komen! 

2018 april 1e helft bomen herplanten, hagen herplanten en opknappen. Palen en draad tussen de hagen ter bescherming. Water geven. 

Klussen in ons park.

Vrijdag 13 april 2018 worden de bomen en struiken die afgestorven zijn weer herplant door de leverancier.  Op zaterdag 14 april heten wij om 10 uur de vrijwilligers en belangstellenden welkom in het park.  Er zal dan uitleg gegeven worden van de vorderingen en de nieuwe plannen. Ook kunnen vrijwilligers dan helpen met schoffelen en aanbrengen van palen en draad in de Limburgse haag. We willen daarna om de 2 weken met vrijwilligers lichte werkzaamheden uitvoeren.(o.a. schoffelen en planten water geven) De eerstvolgend zaterdag is dan 28 april om 10.00 uur.

2018 januari palen zetten en stormschade, ijs.

2017-06-27 tot 2018-01-07 Diverse activiteiten op de Weijer.

2017 juni: album 2017 juni 21

2017 mei: album 2017 mei

2017 Voorjaar.

De bomen worden geplant. Klik hier voor het fotoboek van het planten in het voorjaar.

Op 24 maart verscheen er een artikel in deLimburger over ons park:

P1050555

Werkgroep de Wejer

In de laatste week van juli 2016 is de grond op het wijkpark bewerkt, losgewoeld en ingezaaid met een mengsel van wilde bloemen en op de plaats van het hondenravotterrein is er gras ingezaaid. De mensen van de werkgroep hebben enkele rondes gemaakt op het terrein om zoveel mogelijk het puin dat nog aan het oppervlak lag op te ruimen. Tevens worden de in het voorjaar geplante bomen bij droogte van water voorzien. In het najaar worden meer bomen geplant o.a fruitbomen en meer parkbomen.

De werkgroep park de Wei-jer informeert jullie.

In reactie op de huidige situatie van het  park de Wei-jer d.d. 27-6-2016.

Door de enorme regenval van de afgelopen tijd is het terrein blank komen te staan. Dit is overlast voor iedereen, helaas.IMG_20160628_160000

Het water zal  eerst weg moeten voordat er met  verdere werkzaamheden kan worden aangevangen door de gemeente Weert en de aannemer Janssen.

De gemeente Weert en de aannemer Janssen zullen dus beginnen met de werkzaamheden om het geheel te verbeteren zodra het terrein droog is.IMG_20160628_155741

De werkzaamheden betreffen:

het losmaken van de bodem,
het schoonmaken van het terrein van puin en ander vuil,
het verbeteren van de wandelpaden,
het verbeteren van het ”zwarte pad”,
het aanvullen met teelaarde,
het egaliseren,
het inzaaien,
het plaatsen van de afvalbakken

Hierbij zal door de gemeente het ravot terrein voor de honden worden aangepakt.
Er wordt gefreesd, geëgaliseerd en ingezaaid. Het wordt dan opgenomen in het  onderhoudsplan van de gemeente, grasmaaien.

Dit is de afspraak met de gemeente Weert.

Nog even geduld.

Namens de werkgroep de Wei-jer.

Henk Wildeman & Gerard Hendriks

Treurwilgen zijn geplant

Enkele dagen na de knotwilgen op 21 april 2016 werden treurwilgen geplant. Het werk werd keurig uitgevoerd door de firma Takgroep. Deze firma staat de werkgroep de We-jer met raad en daad bij. De uitvoering van het werk ging dan ook zeer vakkundig en met  professioneel materiaal. De bomen zijn al tamelijk groot en zullen al snel de ingang van het park de We-jer aan de Graafschap Hornelaan een meer volwassen aanzicht geven.

Overigens denkt u aan zaterdag 7 mei as.? Dan gaan we klussen in het park en kunt u komen kijken, vragen en misschien meehelpen. De koffie staat dan klaar.

Planten van wilgenstaken

Voor de omlijsting van het “Zwarte Pad” kregen we de mogelijkheid om wilgenstaken op te halen. De vrijwilligers gingen daarvoor op 16 april 2016 helemaal naar Nederweert.  Ze moesten de staken wel eerst van de bomen afzagen. Met veel moeite werden ondertussen door anderen de plantgaten in de harde grond gemaakt. Daarna was het gemakkelijk om de staken erin te doen en ze aan te stampen. Het recept voor de nazorg is veel water geven. Nu maar hopen dat ze aanslaan. Overigens zullen we de bomen nog wel het gehele jaar water moeten geven totdat de wortels hun weg  gevonden hebben in de ondergrond. Uiteindelijk zal het een rij knotwilgen worden.

Bezoek van de imkervereniging st. Ambrosius aan het wijkpark de Weijer.

Op 16-01-2016 was er een bespreking van werkgroep wijkpark de Weijer met vijf leden van de imkervereniging st. Ambrosius. Op verzoek van de gemeente zijn we op zoek naar een plaats voor bijenkasten nadat bleek dat het plaatsen daarvan in de tuin van het Franciscus Hospice niet mogelijk bleek te zijn. Bij het inrichten van het park wordt rekening gehouden met drachtplanten. (Drachtplanten zijn planten die nectar en/of pollen (=stuifmeel) leveren. Echter, … als een imker het over drachtplanten heeft dan heeft hij/zij het in het algemeen alleen over de drachtplanten die door onze honingbij worden bevlogen.)

Ook wordt rekening gehouden met variatie in het aanbod voor de bijen. Van belang is de variatie in aanbod van stuifmeel en nectar het hele jaar door. In het voorjaar begint het met wilgen, daarna esdoorn iep, paarde kastanje, tamme kastanje, meidoorn etc. Zie ook www.drachtplanten.nl

De honing boom is vooral nuttig voor de bijen (staat ook in de tuin van het NMC)

Voor de bijen is het niet nodig om bij de Weijer linden te planten daar in de omgeving al veel linden staan.

De braakliggende industrieterreinen met veel bramen zijn nuttig voor de bijen evenals de wilgen bij het kanaal.bij wilg-roger-de-vos

Een verenigingslid bij de imkers wil graag meedenken in de soorten te planten bomen en struiken. De werkgroep zal zodra het conceptplantplan gereed is dit toesturen.

Waar moet rekening mee worden gehouden?

Afstanden

De bijen halen hun voedsel binnen een straal van 1 a 5 km. Afhankelijk aanbod en temperatuur. De dichtstbijzijnde kasten staan halverwege de Biest en op een plek op Molenakker.

Uitgangspunt is 4 a 8 kasten per km2

Eisen aan de positionering van de kasten:

Uitvliegopening aan de zuid-oostzijde. Voor de kasten moet een ruimte zijn van ongeveer 5m voor het uitvliegen.

De plek moet met een auto bereikbaar zijn.

De bijenhouder moet toegang hebben.

De kasten moeten zichtbaar zijn voor voorbijgangers en bezoekers. (educatie)

Mogelijke locatie van de kasten

In aanmerking komt het terrein van Ziggo (terrein met de mast),

Het terrein van Essent(?) (zijde Doolhofstraat)

In een van de volkstuintjes.

Met Ziggo zijn contacten geweest echter er is nog geen uitsluitsel over het plaatsen van kasten. Wel wordt in overleg met de werkgroep gekeken naar de begroeiingen en naar het onderhoud.

Met Essent wordt nog contact opgenomen. De aangrenzende buurman heeft in het verleden bijenkasten in de tuin gehad.

Planning

In het voorjaar zal de infrastructuur aangelegd worden en een deel van de bomen worden geplant. De resterende bomen het najaar.

Zodra er een plantplan is en of de plaats voorkasten bekend is zal weer contact worden opgenomen met St. Ambrosius.

De banken
De banken, die door Wonen Limburg en Stichting Land van Horne beschikbaar gesteld werden, zijn op 5 januari gedemonteerd en klaargelegd voor het vervoer naar de opslag voor verdere bewerking. Ze moeten nog worden schoongemaakt en verduurzaamd, zodat we er nog lang gebruik van kunnen maken. hieronder de foto’s van het demonteren. Het was geen gemakkelijk karwei. De bouten zaten erg vast en er waren “bankvoeten” die vast tussen de wortels van bomen zaten. We hebben het kunnen klaren zonder beschadigingen aan de bomen.
 
 
Adviseur Stichting Groen Weert
Vanmiddag (31-12-2015) is men vanuit de werkgroep met een SGW adviseur gaan kijken naar het terrein van ons (toekomstige) park.
Tijdens de wandeling zijn enkele punten naar voren gekomen die van belang zijn voor het inrichten van het park.
 
Belangrijk is dat de grond goed losgemaakt wordt en dat de zwarte vruchtbare grond weer aangevoerd wordt.
Het deel achter het hondenuitlaatveld is nu dicht gegroeid met bramen.
Deze moet eerst worden  geklepeld en daarna de zwarte grond met resten van bramenwortels gebruiken in het midden van het terrein, daar waar gras komt. Bramen kunnen niet tegen het maaien en sterven dan af.
Er zijn diverse bedrijven die het klepelen kunnen verzorgen. De bramen kunnen gelijk opgezogen worden.
 
De grond tussen de wilgen bij het zwarte pad opschonen en voorzien van een opvullaag van zwarte grond. Momenteel ligt hier een douchebak en andere rommel.
Om storten te voorkomen/ verminderen kan buiten een haag ook een lamp aangebracht worden op de witte muur met een bewegingsschakelaar. Soortgelijke verlichting zou ook bij de ‘stortplaats’ voor het Ziggoterrein aangebracht kunnen worden.
 
De aanwezige hagen zijn geen haagbeuken maar normale beuken. Daar onder beuken geen bramen groeien zouden deze ook in de rechterrandstrook geplant kunnen worden. (ook daar komen steeds meer bramen)
Het terrein van Ziggo en de witte bedrijfsloods verstoren het beeld van een park. Het voorstel is om daar verspreid diverse groenblijvende dennen en sparrensoorten te planten.
 
De adviseur heeft een basistekening meegenomen. Er wordt nog een nadere afspraak gemaakt voor een bomenplan.
 
Eerste bomen geplant

In het grasveldje op het einde van de  Doolhofstraat zijn afgelopen maandag 28 december 5 bomen geplant. Als ze volwassen zijn kunnen ze er zo komen uit te zien:

Een bordje moet er nog bij geplaatst worden. (het bord is al van de drukker ontvangen, echter er moet nog een houten rand gemaakt worden)

 
 

De eerste vijf nieuwe bomen werden geplant op maandag 28 december 2015.

Eindelijk de verplaatsing van de wooncontainers

Op 11 december 2015 werd, na een lange voorbereiding, begonnen met het verplaatsen van de containers die het tijdelijke WOZOCO hadden gevormd. Volgens de laatste berichten zullen deze containers worden gebruikt voor een tijdelijke opvang van azielzoekers in de gemeente Horst aan de Maas.

De werkzaamheden voor de verplaatsing van de gebouwcontainers.

Informatie buurtbewoners

Op woensdag 18 november werden de buurtbewoners geïnformeerd over de voortgang van het wijkpark ook werd het voorlopige ontwerp getoond: klik hier

Klik op de bovenstaande afbeelding voor de presentatie van de eerste bespreking over het wijkpark.